zamknij
zamknij
RCTNTW
Kursy i szkolenia
Operator zewnętrzny
Aktualności
Wirtualny spacer po RCTNTW
Wyposażenie
Laboratorium modelarstwa
MAUT "Leonardo"
  MEN
  Kuratorium
  ORE
  PCEN
  OKE
  KOWEZiU
Aktualności

Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

Edukacja dla przemysłu - jak środowisko mieleckie postrzega modernizację szkolnictwa zawodowego

Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska odwiedziła Mielec i wzięła udział w debacie na temat stanu szkolnictwa technicznego i zawodowego oraz jego dostosowaniu do potrzeb współczesnej gospodarki i rynku pracy. Debata zgromadziła dyrektorów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, samorządowców, przedsiębiorców i wiele innych osób zainteresowanych tym, aby edukacja zawodowa w Mielcu była prowadzona w partnerstwie. Spotkanie zorganizowało Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu.

 

Wprowadzeniem do debaty pod nazwą „Edukacja dla przemysłu - jak środowisko mieleckie postrzega modernizację szkolnictwa zawodowego. Przykłady dobrej praktyki” była prezentacja dyrektora Oddziału ARP S.A. w Mielcu Mariusza Kawy, w której przedstawiono historię Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Euro-Park Mielec” wraz z jej potrzebami kadrowymi w obliczu dywersyfikacji branżowej oraz zmian, jakie niesie zmieniająca się gospodarka.

 

Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu – Zdzisław Nowakowski wywołując temat prezentacji „Budujemy edukację zawodową we współpracy z przemysłem” podkreślił, iż w Mielcu nieustannie pada pytanie; na ile edukacja zawodowa odpowiada potrzebom przemysłu? Z przedstawionych danych wynika, że oświata w Mielcu dostosowuje się do wymagań tutejszego rynku pracy. Młodzież w powiecie mieleckim wybiera w dużej mierze kształcenie w technikach i szkołach zawodowych. Tendencja ta jest odmienna w stosunku do wyborów młodych ludzi obserwowanych w kraju, a także województwie. Przedstawione poniżej dane ukazują stan rzeczy.

 

 

 

Przegląd wniosków poprojektowych dotyczących szeroko rozumianego kształcenia, zrealizowanych przez CKPiDN w Mielcu na przestrzeni kilku lat, uwypukla myśl, iż realnym i słusznym działaniem jest konieczność organizacji staży dla uczniów i nauczycieli w zakładach pracy, a także włączenie się kadry inżynieryjno-technicznej przedsiębiorstw do kreowania odpowiedniego modelu edukacji zawodowej. Prelegent zwrócił uwagę na fakt, iż sukcesywnie wdrażane zmiany w kształceniu zawodowym w Polsce pozwalają na bardziej adekwatne dostosowywanie profilu i modelu kształcenia do potrzeb danego regionu. Dyrektor Z. Nowakowski przypomniał także wielokrotnie podnoszony postulat mówiący o tym, że Ministerstwo Gospodarki należy uczynić współodpowiedzialnym za rozwój polskiego szkolnictwa technicznego na równi z Ministerstwem Gospodarki. Ponadto wspomniano o niedofinansowaniu szkolnictwa zawodowego, które jest droższe od kształcenia na poziomie ogólnokształcącym. Dyrektor nadmienił, że skoro rok szkolny 2014/2015 jest ogłoszony rokiem kształcenia technicznego, to trzeba to przełożyć na konkretne działania.

 

Głos w sprawie zabrała również Dyrektor Personalny Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. Ewa Górak-Kopeć, która przedstawiła wyniki realizacji programu wspierającego inwestycje w kapitał ludzki w PZL. Celem firmy jest dobre wykształcenie kadry poprzez wspieranie edukacji przez całe życie. Program Scholar, będący jednym z najlepszych na świecie daje takie właśnie możliwości. Model budowania kompetencji opiera się na czterech filarach: rozwój, pasja i ciekawość, gotowość oraz nauka i praca.

 

Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska, odnosząc się do przedstawionych informacji powiedziała, że jeśli chodzi o włączenie do współrządzenia edukacją techniczną Ministerstwa Gospodarki, resort jest już po takich rozmowach. Ministerstwo Gospodarki, jako gospodarz Specjalnych Stref Ekonomicznych ma pewne narzędzia wpływania na strefy i firmy w nich funkcjonujące. We wszystkich strefach jest w sumie dwieście osiemdziesiąt tysięcy miejsc pracy i spośród tych miejsc na pewno są takie, które mogą być zajęte przez dzisiejszych uczniów techników, jak i szkół zawodowych. Porozumienie w tej sprawie w niedługim czasie zostanie podpisane. Nawiązując do drugiego postulatu, pani minister przyznała, że sytuacja jest trudniejsza, gdyż budżet na najbliższy rok jest już zatwierdzony. Ponadto podkreśliła, iż do dyspozycji pozostaje określona pula pieniędzy. Zwiększając subwencję na szkolnictwo zawodowe, gdzieś powstanie niedofinansowanie. Pani minister, poznając realizowane w Mielcu działania z aprobatą odniosła się do mechanizmów tu funkcjonujących. Stwierdziła również, że dzisiaj w Polsce powinniśmy dążyć do niemieckiego modelu szkolnictwa dualnego.

 

Dużą atrakcją dla zaproszonych gości okazała się prezentacja działalności Laboratorium Modelarstwa Lotniczego i Rakiet Kosmicznych, działającego przy CKPiDN w Mielcu. Młodzi pasjonaci lotnictwa mieli możliwość ukazania szerokiemu gronu widzów swoich ogromnych zdolności oraz pasji. Warto podkreślić, iż grupa modelarzy, prowadzonych przez trenera Grzegorza Goryczkę, odnosi sukcesy na arenie Polskiej oraz międzynarodowej, zdobywając szereg nagród w wielu różnych konkurencjach. Ponadto uczestnicy debaty mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką zajęć z zakresu Robotyki i programowania robotów. Grupa modelarzy, jak i robotyków działa pod egidą tworzonej przy CKPiDN w Mielcu Młodzieżowej Akademii Umiejętności Technicznych.

 

Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

powrót do: Aktualności

wersja do druku

Centrum Egzaminacyjne ECDL
Akademia Lokalna Cisco
Współpraca z AGH
MAUT "Leonardo"
Konkurs informatyczny
Mielec stawia na zawodowców

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu      ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec

tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,       e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010 i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991