zamknij
zamknij
RCTNTW
Kursy i szkolenia
Operator zewnętrzny
Aktualności
Wirtualny spacer po RCTNTW
Wyposażenie
Laboratorium modelarstwa
MAUT "Leonardo"
  MEN
  Kuratorium
  ORE
  PCEN
  OKE
  KOWEZiU
Aktualności

Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

Rada Konsultacyjna ds. Kształcenia Technicznego w Mielcu

14 lutego 2014 roku odbyło się pierwsze spotkanie Rady Konsultacyjnej ds. Kształcenia Technicznego w Mielcu, która będzie działała pod patronatem JM Rektora AGH prof. dr. hab. inż. Tadeusza Słomki. W trakcie spotkania prof. dr hab. inż. Bolesław Karwat Kierownik ZOD AGH wręczył w imieniu Rektora AGH akty nominacji na Członków Rady  w kadencji 2014-2016.

 

Celem działalności Rady Konsultacyjnej jest szeroko rozumiana promocja kształcenia technicznego na poziomie średnim i wyższym, jak również rola konsultacyjno-doradcza oraz wspieranie rozwoju Wydziału Zamiejscowego AGH w Mielcu. Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ZOD AGH w Mielcu zostanie przekształcony w Wydział Zamiejscowy AGH. Będzie to 17. pełnoprawny Wydział AGH, z własną kadrą naukowo-dydaktyczną, kształcący w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.

 

Pierwsze spotkanie Rady Konsultacyjnej umożliwiło identyfikację zagadnień i wymianę poglądów w zakresie jej przyszłego funkcjonowania. Podkreślono między innymi potrzebę stałych kontaktów pracowników naukowych AGH z mieleckimi przedsiębiorcami, których celem byłaby współpraca w zakresie wdrażania nowych technologii do mieleckiego przemysłu. Jest to istotne z punktu widzenia nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, z której wynika ważne przesłanie: to przedsiębiorcy zgłaszają potrzeby w obszarze badań, zapraszając do współpracy wyższe uczelnie i ośrodki naukowo-badawcze.

 

Wyrażamy nadzieję, że inicjatywa powołania Rady i jej funkcjonowanie stworzą odpowiedni klimat dla kształcenia zawodowego oraz łączenia badań naukowych z praktyką przemysłową w Mielcu i regionie.

 

W trakcie spotkania przedstawiono ofertę konsorcjum Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie i Krakowskiego Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH będącego operatorem zewnętrznym Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu, działającego w strukturze Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. Konsorcjum oferuje działalność dydaktyczną i badawczą skierowaną do lokalnych przedsiębiorstw. Ponadto funkcjonowanie Rady Konsultacyjnej ds. Kształcenia Technicznego w Mielcu może być ogniwem komplementarnym dla działalności prowadzonej przez Konsorcjum.

Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

powrót do: Aktualności

wersja do druku

Centrum Egzaminacyjne ECDL
Akademia Lokalna Cisco
Współpraca z AGH
MAUT "Leonardo"
Konkurs informatyczny
Mielec stawia na zawodowców

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu      ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec

tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,       e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010 i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991