zamknij
zamknij
Aktualności
IT2edu
Kontakt
  MEN
  Kuratorium
  ORE
  PCEN
  OKE
  KOWEZiU
Aktualności

Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...


WYDZIAŁ INŻYNIERII WYTWARZANIA AGH w Mielcu

18 lutego 2015 roku Prof. dr hab. inż. Andrzej Tytko, Prorektor ds. Kształcenia Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ogłosił uruchomienie w Mielcu nowej jednostki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica – Wydziału Inżynierii Wytwarzania.

Wydział Inżynierii Wytwarzania będzie 17. pełnoprawnym wydziałem AGH i będzie on kształcił na studiach stacjonarnych już od roku akademickiego 2015/2016.

Profesor Andrzej Tytko zaznaczył, że trzeba uczynić Mielec atrakcyjnym dla młodzieży, gdyż „emigracja najzdolniejszej młodzieży do dużych miast jest jednokierunkowa, a przecież nie o to nam chodzi. Potrzeba, żeby najlepsza młodzież tutaj znajdowała szanse dla swojego życia”. Zdaniem Andrzeja Tytki decyzja o utworzeniu Wydziału AGH w Mielcu jest niewątpliwym rozwojem zarówno samej uczelni, jak i miasta. Nie jest to już bowiem Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny, ale pełnoprawny Wydział AGH, który być może będzie się rozwijał w kierunku prowadzenia badań naukowych, szans na pracę naukową kolejnych pracowników. To wielki projekt, który zaczyna się w Mielcu – podkreślił prof. Andrzej Tytko.

Przedstawiciele Akademii Górniczo-Hutniczej zwrócili uwagę, że nie było łatwo uzyskać certyfikat na utworzenie w Mielcu wydziału AGH. W rozmowach z ministerstwem powiedziano, że jeżeli będą jakiekolwiek wątpliwości co do uruchomienia tego wydziału, to należy udać się do Mielca i zobaczyć, jak potężna jest determinacja władz wszystkich opcji politycznych. To rzadko się spotyka. W skali kraju tylko kilka uczelni podjęło się takiego trudu.

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII WYTWARZANIA AGH w Mielcu

Wydział jest nowym wydziałem Akademii Górniczo-Hutniczej. Został utworzony w 2015 roku po przekształceniu Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego AGH w Mielcu, który realizował swoją misję dydaktyczną od 2009 roku.

Wydział będzie prowadził studia stacjonarne (siedem semestrów) i niestacjonarne (osiem semestrów) pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera mechanika.

Absolwenci Wydziału będą mogli podejmować studia drugiego stopnia na wszystkich wydziałach o profilu mechanicznym w Polsce i poza jej granicami.

Zajęcia dydaktyczne na Wydziale będą prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych Akademii Gómiczo-Hutniczej, głównie przez kadrę Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.

Wybrane zajęcia dydaktyczne z przedmiotów zawodowych będą prowadzone w Regionalnym Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu oraz w zakładach funkcjonujących w Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Euro-Park” Mielec.

Studenci Wydziału będą mieli dodatkowe bezpłatne zajęcia fakultatywne z projektowania bryłowo-powierzchniowego CATIA i SolidWorks, programowania obrabiarek CNC oraz technologii łączenia metali.

Studenci Wydziału będą mogli uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach wyrównawczych z matematyki, fizyki i chemii.

Przy Wydziale funkcjonuje pod Patronatem JM Rektora AGH Rada Konsultacyjna ds. Kształcenia Technicznego w Mielcu, która zrzesza trzydziestu dwóch członków, będących w większości dyrektorami, prezesami, właścicielami największych firm ze SSE „Euro-Park” Mielec. Celem działania Rady Konsultacyjnej jest między innymi pomoc w organizacji praktyk, staży przemysłowych i zatrudnianie absolwentów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, jak również proponowanie tematów realizowanych przez studentów prac przejściowych i inżynierskich prac dyplomowych. Wielu przedstawicieli przedsiębiorstw wchodzących w skład Rady Konsultacyjnej deklaruje chęć przyznawania studentom studiów stacjonarnych stypendiów fundowanych, a w przypadku studentów studiów niestacjonarnych, którzy są ich pracownikami refundację kosztów związanych z tą formą edukacji.

Wydział dysponuje odpowiednią bazą dydaktyczną, salami do prowadzenia wykładów i ćwiczeń, pracowniami informatycznymi oraz nowoczesnymi laboratoriami w Regionalnym Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu. Wybrane zajęcia laboratoryjne będą prowadzone na wydziałach AGH w Krakowie.

Uzyskane podczas studiów kompetencje i umiejętności zapewnią absolwentom Wydziału szerokie perspektywy zatrudnienia oraz rozwoju zawodowego. Program studiów na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn prowadzonym w Wydziale Inżynierii Wytwarzania w Mielcu będzie dostosowany w zakresie przedmiotów specjalistycznych i obieralnych pod potrzeby firm z Mielca i regionu.

Ukończenie Wydziału Inżynierii Wytwarzania to gwarancja uzyskania ciekawej i dobrze płatnej pracy w nowoczesnym przemyśle maszynowym, motoryzacyjnym, lotniczym, przetwórstwa metali i tworzyw sztucznych.

 

dr hab. inż Bolesław Karwat prof. nadzwyczajnyPrezentacja Wydziału Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu


Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

wersja do druku

Centrum Egzaminacyjne ECDL
Akademia Lokalna Cisco
Współpraca z AGH
MAUT "Leonardo"
Konkurs informatyczny
Mielec stawia na zawodowców

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu      ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec

tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,       e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010 i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991