zamknij
zamknij
Aktualności
IT2edu
Kontakt
  MEN
  Kuratorium
  ORE
  PCEN
  OKE
  KOWEZiU
Aktualności

Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...


Rekrutacja uzupełniająca na studia pierwszego stopnia

Decyzją JM Rektora AGH została uruchomiona rekrutacja uzupełniająca na studia niestacjonarne pierwszego stopnia.

W ZOD AGH w Mielcu kierunkiem objętym rekrutacją uzupełniającą jest:

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Rejestracja kandydatów na studia niestacjonarne w systemie e-Rekrutacja będzie prowadzona od 30 lipca do 17 września (do godz. 15.00).

Kandydaci, którzy są już zarejestrowani w systemie e-Rekrutacja, a chcą wziąć udział w rekrutacji dodatkowej, muszą wypełnić nową deklarację kierunków (kierunek główny i do 4 kierunków alternatywnych) oraz dokonać opłatę za postępowanie rekrutacyjne.

Pozostałe osoby muszą dokonać pełnej rejestracji, tzn. wypełnić kompletny formularz danych osobowych oraz deklarację kierunków. Ponadto, niezbędne jest dokonanie opłaty za postępowanie rekrutacyjne (85 zł, niezależnie od liczby deklarowanych kierunków).

Ogłoszenie wyników nastąpi dla studiów niestacjonarnych 19 września o godz.15.00.

 

 

Studenci kierunku Mechanika i Budowa Maszyn prowadzonego w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym AGH w Mielcu w ramach realizowanego programu studiów mają zagwarantowane, że 30% wszystkich punktów ECTS uzyskują w ramach przedmiotów obieralnych zgodnie z wybraną ścieżką dyplomowania. W ramach tej puli punktów ECTS znajdują się praca przejściowa i dyplomowa praca inżynierska. Tematy prac inżynierskich mogą być ustalane ze studentami i pracodawcami, tak aby były zgodne z zainteresowaniami dyplomantów i potrzebami pracodawców. Promotorami prac inżynierskich są pracownicy naukowo-dydaktyczni AGH a konsultantami mogą być przedstawiciele pracodawców. Taki system realizacji prac dyplomowych umożliwia wykonywanie takich opracowań, które mogą mieć praktyczne zastosowanie w przemyśle.


Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

wersja do druku

Centrum Egzaminacyjne ECDL
Akademia Lokalna Cisco
Współpraca z AGH
MAUT "Leonardo"
Konkurs informatyczny
Mielec stawia na zawodowców

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu      ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec

tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,       e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010 i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991