zamknij
zamknij
Aktualności
IT2edu
Kontakt
  MEN
  Kuratorium
  ORE
  PCEN
  OKE
  KOWEZiU
Aktualności

Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...


Trwa rekrutacja – najważniejsze pytania i odpowiedzi

Tu znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania organizacyjne.

 

Gdzie pytać o szczegóły?

Informacji o studiach można zasięgnąć z następujących źródeł:

 

- Sekretariat (ul. Skłodowskiej 4 w Mielcu) –  w celu zwiększenia dostępności w najbliższych dniach zapraszamy w dodatkowych terminach: 2, 3 i 6 lipca w godz. 10:00-16:00 a w sobotę i niedzielę (4 i 5 lipca) w godz.  9:00-14:00.

 

- www.wiw.agh.edu.pl

- tel. 17 788 46 20

- wiw@agh.edu.pl

 

 

Do kiedy trwa rekrutacja?

Rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia (dzienne inżynierskie) zakończy się 24 lipca 2015 roku o godz. 15:00.

 

Co trzeba zrobić aby się zapisać na studia?

Rekrutacja na studia odbywa się tylko drogą elektroniczną. Aby zostać kandydatem na studia trzeba zarejestrować się w systemie e-Rekrutacja, wprowadzając swoje dane osobowe. Następnie należy postępować zgodnie z pojawiającymi się w systemie instrukcjami.  Zadeklaruj interesujący Cię wydział oraz kierunek studiów – studia w Mielcu: Wydział Inżynierii Wytwarzania, kierunek Mechanika i Budowa Maszyn.

Często sprawdzaj swoje konto e-mail, na które będą przesyłane kolejne informacje dotyczące rekrutacji.

 

Gdzie wpłacić opłatę rekrutacyjną?

Podczas rejestracji w systemie e-Rekrutacja zostanie wygenerowany formularz polecenia przelewu/wpłaty. Będą na nim zawarte wszystkie niezbędne informacje do dokonania przelewu/wpłaty. Należy zwrócić szczególną uwagę aby był wpisany kod kandydata. Ważne, aby przelew dotarł na konto przed upływem okresu przeznaczonego na rejestrację.

 

Jak wprowadzić wyniki matury?

Do systemu e-Rekrutacja wprowadź wyniki z części zewnętrznej (pisemnej) egzaminu maturalnego dla wszystkich przedmiotów wymienionych na świadectwie dojrzałości.

System e-Rekrutacja porówna wprowadzone wyniki z Krajowym Rejestrem Matur. W razie występowania różnic zostaniesz powiadomiony o konieczności wyjaśnienia różnic.

PAMIĘTAJ! Kandydat jest odpowiedzialny za prawidłowość wyników umieszczonych w systemie i ponosi wszelkie konsekwencje błędnego ich wprowadzenia.

 

Jak wyliczyć wskaźnik rekrutacji?

Wskaźnik rekrutacji wylicza system na podstawie wyników egzaminu maturalnego. Na podstawie tego wskaźnika będziesz kwalifikowany na zadeklarowane kierunki.

 

Co zrobić po zakwalifikowaniu na studia?

Jeżeli zostałeś zakwalifikowany na studia to musisz złożyć podanie o przyjęcie na studia oraz dokonać wpisu. Wydrukuj z systemu e-Rekrutacja formularz przelewu/wpłaty i dokonaj opłaty za legitymację studencką na podane konto (nie dotyczy osób, które już posiadają legitymację AGH). Wydrukuj z systemu e-Rekrutacja kartę informacyjną, podpisz ją i złóż w WKR właściwej dla kierunku, na który zostałeś zakwalifikowany (jeśli zostałeś zakwalifikowany na kilka kierunków, wówczas wybierz jeden, na który dokonasz wpisu).

 

 

Dodatkowo przy wpisie na studia musisz złożyć następujące dokumenty:

  • oryginał dowodu osobistego (do wglądu) lub jego kserokopię potwierdzoną notarialnie,
  • kolorową fotografię spełniającą wymagania Centrum Kart Elektronicznych (opisaną z tyłu imieniem, nazwiskiem i nr. PESEL); jej elektroniczną wersję należy także przesłać przez system e-Rekrutacja,
  • oświadczenie kandydata na studia w AGH o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej,
  • 2 egzemplarze podpisanej umowy o warunkach odpłatności za studia w AGH, podpisanej w obecności pracownika AGH (członka WKR).

 

UWAGA!

1.Wpisu na studia można dokonać w tym samym terminie co składanie podań.

2.Posiadanie dowodu osobistego jest obowiązkowe, bez niego nie jest możliwe dokonanie wpisu.

 

Gdzie i kiedy można dokonać wpisu na studia?

 

Wpisu na studia na Wydziale Inżynierii Wytwarzania w Mielcu można dokonać w siedzibie Wydziału, przy ul. Skłodowskiej 4 p.2/2.  Na studia stacjonarne wpisu należy dokonać w terminie od 27 do 31 lipca, natomiast na studia niestacjonarne w terminie od 14 do 24 lipca br.

W celu zwiększenia dostępności ulegną zmianie godziny otwarcia Dziekanatu Wydziału Inżynierii Wytwarzania w Mielcu:

 

9 lipca – 9:00 – 16:00

10 lipca – 7:30 – 10:30

14 i 15 lipca – 11:30 – 16:30

16 i 17 lipca – 9:00 – 16:30

18 lipca (sobota) – 9:00 – 13:00

od 20 do 22 lipca – 11:30 – 16:30

23 lipca – 9:00 – 16:30

 

Życzymy powodzenia!


Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

wersja do druku

Centrum Egzaminacyjne ECDL
Akademia Lokalna Cisco
Współpraca z AGH
MAUT "Leonardo"
Konkurs informatyczny
Mielec stawia na zawodowców

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu      ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec

tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,       e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010 i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991