zamknij
zamknij
Aktualności
IT2edu
Kontakt
  MEN
  Kuratorium
  ORE
  PCEN
  OKE
  KOWEZiU
Aktualności

Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...


Za nami kolejna inauguracja w ZOD AGH Mielec

Ze strony Akademii Górniczo-Hutniczej swoją obecnością zaszczycili:

 

  • Prorektor AGH prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol
  • Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Prof. dr hab. inż. Janusz Kowal
  • Dyrektor Centrum e-Learningu prof. dr hab. inż. Jan Kusiak
  • Pełnomocnik Akademii Górniczo-Hutniczej ds. ZOD w Mielcu dr inż. Bolesław Karwat
  • Prof. dr hab. inż. Andrzej Świątoniowski

 

Samorząd miasta i powiatu mieleckiego reprezentowali m.in.:

 

  • Prezydent Janusz Chodorowski
  • Wicestarosta Powiatu Mieleckiego Józef Smaczny
  • Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Nowakowski
  • Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego Marek Paprocki

 

Wśród zaproszonych gości byli także m.in. dyrektorzy mieleckich szkół ponadgimnazjalnych, radni miasta i powiatu, młodzież klas maturalnych, przedstawiciele Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Związku Żołnierzy Górników Represjonowanych w latach 1949 – 1959 a także członkowie Rady Społecznej WIMiR, która obradowała tego dnia w Mielcu.

 

Studentów i gości przybywających na uroczystość przed wejściem do SCK witała koncertem Orkiestra Reprezentacyjna Akademii Górniczo-Hutniczej. Swoim krótkim występem zainteresowali przechodniów spacerujących w okolicach Placu Armii Krajowej, którzy zatrzymywali się aby posłuchać granej przez nich muzyki.

 

Uroczystość rozpoczęło uroczyste wprowadzenie sztandaru Akademii Górniczo-Hutniczej oraz odśpiewanieGaude Mater Polonia przez Chór I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Konarskiego w Mielcu. Dziekan WIMiR Janusz Kowal przywitał przybyłych na tę uroczystość studentów i gości. Przedstawiciele AGH w kilku zdaniach zaprezentowali swój wydział i uczelnię, mówiąc m.in. o jej znaczeniu w Polsce.

 

Kilka słów do zebranych na Sali osób skierował także Prezes Zarządu Polskich Zakładów Lotniczych a Sikorsky Company Mielec Janusz Zakręcki. Podziękował władzom Miasta Mielca i powiatu mieleckiego oraz uczelni w Krakowie za utworzenie w Mielcu Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego. Studentom I roku życzył dobrych wyników w nauce a następnie sukcesów i awansów w życiu zawodowym. Do młodszych kolegów słowa otuchy skierował również starosta II roku Mechaniki i Budowy Maszyn. Po tych przemówieniach nastąpiła główna część uroczystości – immatrykulacja studentów I roku, którą poprowadził Kierownik ZOD AGH w Mielcu. Kilkudziesięciu studentów ślubowało:

 

„Ślubuję uroczyście, że jako student Akademii Górniczo-Hutniczej, będę systematycznie i pilnie zdobywać wiedzę, dbać o dobre imię Uczelni i zachowywać postawę godną studenta i świadomego obywatela swojego kraju.”

 

Studenci, którzy po przeliczeniu dostali najwięcej punktów podczas rekrutacji otrzymali oprócz indeksów pamiątkowe odznaki Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Należy podkreślić, że student, który był pierwszy na liście rankingowej otrzymał maksymalną liczbę 1000 punktów. Wszyscy studenci otrzymali indeksy z rąk Rektora, a następnie zebranym na scenie zrobione zostały pamiątkowe zdjęcia.

 

Podczas tej uroczystości drugim ważnym wydarzeniem było wręczenie dyplomów ukończenia studiów podyplomowych w ramach projektu „Przygotowanie kadry inżynieryjno-technicznej do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych”. Półtora roku temu 60 osób z wykształceniem technicznym, głównie pracowników różnych gałęzi przemysłu, rozpoczęło studia pedagogiczne. Studia realizowane przez Centrum e-Learningu Akademii Górniczo-Hutniczej we współpracy z CKPiDN w Mielcu w 60% prowadzone były z wykorzystaniem platformy e-learningowej.

 

Jak to zawsze jest na każdej uczelni, tak i w mieleckim ośrodku wygłoszony został wykład inauguracyjny. Na temat Społeczeństwa wiedzy opowiedział Prorektor AGH prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol.

 

W imieniu władz samorządowych miasta i powiatu głos zabrał Prezydent Janusz Chodorowski. Podziękował wszystkim za wkład włożony w powstanie ZOD w Mielcu, wyraził również nadzieję na rozszerzenie działalności o studia stacjonarne w naszym mieście. Wspólnie z Przewodniczącym Rady Miasta Zdzisławem Nowakowski uhonorowali: Dziekana WIMiR prof. dr hab. inż. Janusza Kowala, Prorektora AGH prof. dr hab. inż. Zbigniewa Kąkola, Dyrektora Centrum e-Learningu dr hab. inż. Jana Kusiaka, prof. AGH, Pełnomocnika Akademii Górniczo-Hutniczej ds. ZOD w Mielcu dr inż. Bolesława Karwata pamiątkowymi medalami wydanymi z okazji 20-lecia samorządności.

 

Oficjalną część uroczystości zakończyło odśpiewanie przez Chór I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Konarskiego w Mielcu Gaudeamus igitur, w części artystycznej wystąpiła Orkiestra Reprezentacyjna Akademii Górniczo-Hutniczej.


Pliki do pobrania:
  wykład inauguracyjny Prorektora AGH prof. dr hab. inż. Zbigniewa Kąkola
Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

wersja do druku

Centrum Egzaminacyjne ECDL
Akademia Lokalna Cisco
Współpraca z AGH
MAUT "Leonardo"
Konkurs informatyczny
Mielec stawia na zawodowców

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu      ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec

tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,       e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010 i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991