"Uczeń twórcą – nauczyciel przewodnikiem" - rozpoczynamy rok szkolny konferencją

Uprzejmie informujemy, że nastąpiły dwie zmiany w programie konferencji

W miejsce wykładu dr. Witolda Kołodziejczyka „Ciekawość odkrywcy oraz przyjmowanie odpowiedzialności za własne uczenie się” odbędzie się dyskusja panelowa nt. „pożądanych i oczekiwanych zmian w edukacji w relacji uczeń-nauczyciel”. W panelu udział wezmą:

Anna Świć – pedagog logopeda, trenerka „Mistrzów kodowania”, ambasadorka marki EduSense;

Marcin Paks – edukator, felietonista, bloger, członek grupy Superbelfrzy RP;

Tomasz Michalski – zastępca dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie  ds.  „Podkarpackiego Centrum Nauki”, organizator upowszechniania wiedzy w formach pozaszkolnych.

Druga zmiana dotyczy zastąpienia warsztatów „Programowanie ozobotów evo” przez bardziej oczekiwanie przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej zajęcia z „Kodowania na dywanie”. Warsztaty poprowadzi Anna Świć, autorka książek na ten temat.

 

Konferencja

Uczeń twórcą – nauczyciel przewodnikiem

21 września 2018 r. godz. 12.00

 

>>> PRELEGENCI <<<

 

Czy obecny system edukacji przystaje do dynamicznych zmian zachodzących we współczesnej gospodarce? Czy potrzebna jest nam refleksja nad zmianą sposobu uczenia się?  Czy system klasowo-lekcyjny powinien być nadal dominującą formą organizacji zajęć z uczniami? To tyko trzy pytania, na które postaramy się odpowiedzieć w trakcie prezentacji, warsztatów, pokazów oraz – mamy taką nadzieję – ożywionych dyskusji.

Ale już w tym krótkim wprowadzeniu chcemy podkreślić myśl przewodnią, która będzie nam towarzyszyła w trakcie konferencji.  We współczesnej edukacji – definiowanej także, jako edukacja cyfrowa – ze względu na łatwość dostępu do wiedzy oraz wsparcie technologiczne w postaci nowoczesnych technologii, w odmienny sposób należy spojrzeć na:

  • ucznia, który także staje się twórcą, a nie tylko uczestnikiem procesu dydaktycznego i który posiada własny styl i tempo uczenia się, potrafi samodzielnie korzystać z  cyfrowych zasobów edukacyjnych, nadąża za zmieniającym się światem;
  • nauczyciela, który także staje się przewodnikiem ucznia w realizacji jego zamierzeń edukacyjnych i który podsyca naturalną ciekawość, zachęca do poszukiwań i zadawania pytań, pozostawia czas na znalezienie odpowiedzi i rozwiązanie problemu i wreszcie pomaga;
  • szkołę, która także realizuje swoje cele edukacyjne w ramach kół zainteresowań oraz w przestrzeni pozaszkolnej, tym samym (tam gdzie jest to możliwe) odchodzi od transmisyjnego modelu nauczania.

Przykładem realizacji tego modelu będą m. in. nasi wyjątkowi prelegenci: Grzegorz Goryczka, Wojciech Koszelski, tegoroczni medaliści Mistrzostw Świata w Modelarstwie Kosmicznym we Włocławku.

Udział w konferencji potwierdziła Pani Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty.

 

Godz. 12.00 – 13.35

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA

Ks. H. Arczewskiego 7


CZĘŚĆ WYKŁADOWA

Nauczyciele z Mielca i Powiatu Mieleckiego

12.00 – 12.15

O nowym paradygmacie  współczesnej edukacji Zdzisław Nowakowski, dyrektor CKPiDN w Mielcu

12.15 – 12.45

Dyskusja panelowa nt. „pożądanych i oczekiwanych zmian w edukacji w relacji uczeń-nauczyciel”. W panelu udział wezmą:

Anna Świć – pedagog logopeda, trenerka „Mistrzów kodowania”, ambasadorka marki EduSense

Marcin Paks – edukator, felietonista, bloger, członek grupy Superbelfrzy RP

Tomasz Michalski – zastępca dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie  ds.  „Podkarpackiego Centrum Nauki”, organizator upowszechniania wiedzy w formach pozaszkolnych

12.45 – 13.05

Budowanie pozytywnych relacji: uczeń twórcą – nauczyciel przewodnikiem – Grzegorz Goryczka, Wojciech Koszelski, tegoroczni medaliści Mistrzostw Świata w Modelarstwie Kosmicznym we Włocławku

13.05 – 13.30

Nasze regionalne doświadczenia w kształtowaniu postaw patriotycznych u uczniów – Marek  Zalotyński, Obywatelski Komitet Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Mielcu

 

Godz. 14.00 – 17.30

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Wojska Polskiego 2B

 

CZĘŚĆ WYKŁADOWA

Nauczyciele przedmiotów zawodowych

14.00 – 15.15

 

- Nauczyciel wsparciem dla ucznia przy wyborze ścieżki zawodowej –  efektywna współpraca nauczycieli kształcenia zawodowego z pracodawcami – Piotr Żyjewski, dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli

Ja + robot oraz prezentacja pakietu edukacyjnego KUKA ready_educate – Damian Drąg, KUKA Roboter CEE GmbH

CZĘŚĆ WARSZTATOWA

Nauczyciele przedmiotów ogólnych

(do wyboru, grupy 12 osobowe)

14.15 – 15.30

Warsztaty dla nauczycieli przedmiotów ogólnych
 (do wyboru, grupy 12 osobowe)

- Programowanie ozobotów – Rafał Mitkowski, prezes Zarządu Edu-Sense, Sp. z o.o. – dla nauczycieli klas IV-VIII

- Kodowanie na dywanie  –  Anna Świć, Edu-Sense, Sp. z o.o. – dla nauczycieli klas I-III

- Programowanie mbotów – Sylweter Paterek, CKPiDN oraz Świat Robotyki

- Nauczanie przez doświadczenie. Konstruujemy realnie działający model badawczy – Marcin Paks, dyrektor ds. rozwoju sektora edukacji BeCREO Technologies

14.00 – 18.00

·         Salon nowoczesnych technologii stosowanych w edukacji

 

Godz. 15.30 – 17.30

Inauguracja Roku Twórczości Młodzieżowej Akademii Umiejętności Technicznych „Leonardo” (MAUT) w r. szk. 2018/2019

Centrum Kształcenia praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Ul. Wojska Polskiego 2B

 

CZĘŚĆ WYKŁADOWA

Zaproszeni goście, uczestnicy Akademii z rodzicami

16.00 – 17.00

 

- Oficjalne rozpoczęcie Roku Twórczości MAUT „Leonardo”

- Ja + Robot, Damian Drąg – KUKA Roboter CEE GmbH

Budowanie pozytywnych relacji: uczeń twórcą – nauczyciel przewodni­kiem – Grzegorz Goryczka, Wojciech Koszelski, tegoroczni medaliści Mistrzostw Świata w Modelarstwie Kosmicznym

- Powstaje Podkarpackie Centrum Nauki w JasionceTomasz Michalski, dyrektor ds. Podkarpackiego Centrum Nauki WDK w Rzeszowie

 

Udział w konferencji jest nieodpłatny, liczba miejsc ograniczona

 Nauczyciele uczestniczący w konferencji i warsztatach otrzymują zaświadczenie.

 

wszechnica logo

 

 

       Partner organizatora

 

 

Prelegenci

drągDamian Drąg - Absolwent wydziału Mechaniki Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej oraz wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Od poczatku kariery zawodowej związany z branżą automatyki przemysłowej i nowoczesnymi technologiami stosowanymi w przemyśle. Wieloletnia wspołpraca  z klientami jako inzynier sprzedaży umożliwiła mu poznanie zakładów na każdym etapie produkcji, poznanie ich parku maszynowego, struktur i rodzajów prowadzonej produkcji. Obecnie pracuje w firmie KUKA, która jest jednym z liderów wśród dostawców robotów przemysłowych na rynku polskim i światowym. Współpracuje zarówno z klientami globalnymi, jak również coraz szerszym kręgiem rodzimych polskich firm. Praca w firmie KUKA która w swoim DNA ma podążanie za innowacjami, postępowym myśleniem i przemyślane działania pozwala mu na tworzenie z pasją i kreatywnością spersonalizowanych rozwiązań dla klientów firmy. Rozwiązań pozwalających im na zdobycie przewagi konkurencyjnej  i osiągnięcie sukcesu w unowocześnianiu produkcji i innych działaniach rozwijających firmy.


GGoryczka

Grzegorz Goryczka - modelarstwem kosmicznym i lotniczym zainteresował się w wieku 10 lat i pierwsze kroki w tej dziedzinie stawiał w Modelarni im. Dywizjonu 316 działającej przy Bocheńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Pierwszym wielkim sukcesem w jego karierze sportowej było zwycięstwo w półfinale Mistrzostw Polski w kategorii S7 (makiet rakiet kosmicznych) w 1987 roku. Jest zdobywcą wielu nagród i medali w zawodach modeli kosmicznych. Prowadzi zajęcia modelarskie dla dzieci i młodzieży, również zdobywców wielu medali w tej dziedzinie. W lipcu tego roku we Włocławku odbyły się Mistrzostwa Polski Modeli Kosmicznych, w których Grzegorz Goryczka zdobył srebrny medal, a jego podopieczni wywalczyli  łącznie 18 medali. Najlepszym Juniorem Mistrzostw Polski został Wojciech Koszelski  zdobywca trzech złotych medali. Na przełomie lipca i sierpnia br. Wojciech Koszelski obronił tytuł Mistrza Świata Juniorów, a Grzegorz Goryczka wywalczył srebrny i brązowy medal Mistrzostw Świata Seniorów. Obecnie Grzegorz Goryczka działa w Reprezentacji Polski w modelarstwie kosmicznym i pracuje z młodzieżą kultywując długoletnie tradycje lotniczego Mielca, bo bardzo ważne – jak mówi - by mieć pasję. Lecz jeszcze ważniejsze, by móc ją rozwijać i przekazać …


WKołodziejczykDr Witold Kołodziejczyk - Redaktor naczelny miesięcznika „Edukacja i Dialog”. Twórca Laboratorium Edukacji Medialnej w CODN (platforma z wideo-wykładami dla nauczycieli. Współpracownik WSiP i Wydawnictw Szkolnych PWN w wielu projektach związanych ze szkoleniem nauczycieli. Pomysłodawca nowatorskiego projektu Collegium Futurum - gimnazjum i liceum w Słupsku wykorzystującego nowe modele dydaktyczne wspierane TIK. Przygotował na zlecenie Instytutu Obywatelskiego raport „Jak będzie zmieniać się edukacja? Wyzwania na polskiej szkoły i ucznia.” Autor licznych publikacji promujących innowacje w zarządzaniu oświatą w: „Dyrektor Szkoły”, „Gazeta Szkolna”, „Problemy jakości”, a także licznych publikacji w wyd. Raabe. Autor książek "Gra o szkołę. W poszukiwaniu zasad zarządzania w nowych czasach”, „Collegium Futurum. W poszukiwaniu edukacji nowego wymiaru” oraz poradnika dla uczniów "Jak skutecznie zarządzać swoim czasem”. Współautor książki ."Rodzice w szkole”. Laureat II edycji konkursu "Polska Cyfrowa 2020+" .  Prowadzi badania na temat nowego typu organizacji uczących inspirowanych rozwojem ludzkiej świadomości. Stworzył unikatowy model transformacji szkoły będącej wynikiem badań w działaniu (action research) - badania etnograficznego, opartego na partycypacji uczestników badania, którego celem jest doprowadzenie do zmiany społecznej w trakcie ich trwania. Obecnie wiceprzewodniczący Słupskiej Rady Edukacyjnej przy Prezydencie Miasta Słupsk.


mitkowskiRafał Mitkowski – Prezes Zarządu Edu-Sense Sp. z o.o. Zawsze zainteresowany nowymi technologiami i możliwościami jakie dają one w szeroko rozumianej edukacji. Jego misją jest przybliżenie nauczycielom i uczniom nauki programowania z jednoczesnym wykorzystaniem do tego celu robotów. Jako szkoleniowiec ma w swoim dorobku kilka tysięcy godzin przeprowadzonych warsztatów i ponad tysiąc przeszkolonych nauczycieli na ogólnopolskich konferencjach. Swoim doświadczeniem wspierał zarządy spółek Optimus Nexus, Medical Web Designs, InteliWise, Grupa Edukacyjna S.A. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami związanymi z wprowadzeniem e-podręczników, produkcji multibooków.


paksMarcin Paks – dyrektor ds. rozwoju sektora edukacji BeCREO Technologies. No co dzień używa TIK i poszukuje nowych standardów dla edukacji z zachowaniem efektywnych i sprawdzonych już metod. Ekspert Szkoły z klasą 2.0, edukator, felietonista, bloger, członek grupy Superbelfrzy RP. Pasjonat mobilnych rozwiązań i rozszerzonej rzeczywistości. Twórca aktywnej metody symulacji w sieci – Drama Online. Współorganizator konferencji dla innowacyjnych nauczycieli Eduzmieniacze czy Edukacja Przyszłości. Ambasador amerykańskiej edukacyjnej platformy Edmodo. Edukator z praktycznego zastosowania ICT w edukacji.

 

 


koszelskiWojciech Koszelski – tegoroczny zdobywca tytułu indywidualnego Mistrza Świata w modelarstwie kosmicznym w kategorii rakiet S7, oraz srebrny medal w drużynie w tej kategorii. Wojciech obronił tytuł Mistrzowski zdobyty przed dwoma laty na Ukrainie. Jest absolwentem II Gimnazjum w Mielcu, obecnie uczniem Zespołu Szkół Łączności w Krakowie. Wojciech jest wielokrotnym medalistom Mistrzostw Polski, a także zawodów Pucharu Świata.

 


zn maxZdzisław Nowakowski – dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, sekretarz Rady ds. Informatyzacji Edukacji przy Ministrze Edukacji Narodowej. Posiada 30-letnie doświadczenie w nauczaniu informatyki w liceach i technikach oraz na studiach podyplomowych dla nauczycieli na Politechnice Warszawskiej. Autor programów nauczania oraz sześciu podręczników szkolnych z informatyki. Inicjator wielu lokalnych inicjatyw edukacyjnych skierowanych głównie na rozwijanie wśród uczniów wyobraźni i kreatywności oraz konkretnych umiejętności technicznych, w tym także informatycznych. Pomysłodawca i organizator Mieleckich Festiwali Nauki i Techniki oraz zajęć praktycznych dla dzieci i młodzieży w ramach Młodzieżowej Akademii Umiejętności Technicznych „Leonardo”. Jest honorowym profesorem oświaty.


swicAnna Świć - nauczycielka, logopedka, miłośniczka wykorzystywania nowoczesnych technologii w edukacji. Trenerka w programie „Mistrzowie Kodowania”, trenerka w projekcie ,,Zaprogramuj przyszłość”, koordynatorka Ogólnopolskiego Programu „Uczymy dzieci programować”. Właścicielka firmy szkoleniowej „Kodowanie na dywanie”, w ramach której przeprowadziła kilkaset warsztatów dla nauczycieli przedszkoli i szkół w zakresie wprowadzania programowania, robotyki i nowych technologii do zajęć dydaktycznych.Autorka licznych scenariuszy zajęć dla dzieci z zakresu wprowadzania programowania i robotyki na różnych etapach edukacji.Autorka bloga www.kodowanienadywanie.blogspot.com, autorka książek „Kodowanie na dywanie. W przedszkolu, w szkole i w domu”, „Kodowanie na dywanie. Różne kompetencje, różne edukacje” oraz poradnika dla nauczycieli w projekcie „Misja programowanie”. Autorka zestawu lekcji wprowadzających programowanie w klasach 1-3: „Edukacja wczesnoszkolna” cz. I i II oraz „Edukacja przedszkolna”.
Prelegentka na wielu konferencjach edukacyjnych, między innymi „Kongres OSKKO”, „Inspiracje wczesnoszkolne”, „Kongres TiK w edukacji”. Laureatka Listy Stu 2018 szczególnie zasłużonych w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w Polsce. Członkini grup innowacyjnych nauczycieli: Superbelfrzy RP i Superbelfrzy Mini. Ambasadorka marki EduSense.


zalotynski

Marek Zalotyński - socjolog niepracujący w zawodzie, historyk regionalista, wieloletni instruktor ZHR, znany i kojarzony z wieloma inicjatywami społecznik, przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Mielcu (2014- 2018), koordynator Obywatelskiego Komitetu Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Mielcu. Członek: Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej, Jednostki Strzeleckiej w Mielcu, Stowarzyszenia Społeczno – Edukacyjnego Orzeł Biały – Strzelec, Komitetu Katyńskiego w Mielcu. Odznaczony: Pro Memoria, Pro Patria, Srebrny Krzyż Zasługi. Prywatnie: mąż nauczycielki i ojciec Marii (17) i Maćka (7).

 

 

Materiały pokonferencyjne

Do pobrania prezentacje pdf:

 

 

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700