Rekrutacja na bezpłatne zajęcia pozalekcyjne

Rekrutacja do Młodzieżowej Akademii Umiejętności Technicznych LEONARDO działającej przy Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 2B rozpoczyna się 11 września 2018 r. (wtorek) od godziny 13:00. Rekrutacja będzie trwać do 18 września 2018 r., chyba że grupa zostanie wypełniona wcześniej. W zajęciach mogą brać udział uczniowie zamieszkujący lub uczący się na terenie powiatu mieleckiego. W przypadku wolnych miejsc w grupie możliwe jest przyjęcie słuchaczy w innym wieku niż wskazany w warunkach rekrutacji.

 

Zajęcia dla uczniów są bezpłatne. Inauguracja roku szkolnego w Akademii odbędzie się w dniu 21 września 2018 r. o godz. 16.00 dla wszystkich grup (również z robotyki). Zajęcia odbywają się w każdy piątek od godziny 16:00 Regionalnym Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania Mielec ul. Wojska Polskiego 2B i trwają od stycznia 2018 r. z wyjątkiem zajęć z robotyki.

Zajęcia z robotyki odbywać się będą w KCEM „Kana” – grupa średniozaawansowana w piątki od godz. 15.00 – 16.30, a grupa zaawansowana od godz. 16.30 – 19.30.

W tym półroczu zapraszamy na zajęcia:

Nazwa zajęć

Liczba godzin

„Kreatywność i logika” - laboratorium nauki programowania w programie Scratch (dla dzieci z klas II-V szkół podstawowych) - BRAK WOLNYCH MIEJSC

30

Laboratorium budowy i programowania robotów dla średniozaawansowanych (uczniowie powyżej 11-go roku życia) – Lego Mindsotrms - BRAK WOLNYCH MIEJSC

30

Laboratorium nauki programowania poprzez zabawę – gra „Scottie Go (dla dzieci z klas II-IV szkół podstawowych) - BRAK WOLNYCH MIEJSC

30

Zajęcia modelarskie dla początkujących – dla uczniów wszystkich poziomów edukacyjnych - BRAK WOLNYCH MIEJSC

30

 

W ramach MAUT Leonardo w najbliższym półroczu prowadzone będą również zajęcia modelarskie dla średniozaawansowanych i zaawansowanych (grupa mistrzowska) oraz robotyka dla zaawansowanych, na które nie przewidziana jest rekrutacja, gdyż są to kontynuacje prowadzonych w zeszłym roku zajęć. Zaplanowana jest również organizacja zajęć z Zapisu konstrukcji (rysunek techniczny) dla uczniów liceów ogólnokształcących, na które rekrutacja prowadzona będzie w poszczególnych szkołach.

 Kilka słów o MAUT „Leonardo”

Młodzieżowa Akademia Umiejętności Technicznych „Leonardo” przy Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu rozpoczęła działalność w lutym 2014 r. Staramy się prowadzić kursy na takim poziomie, aby uczniowie mogli dobrze rozwijać swoje talenty oraz nabyć określone umiejętności, np. projektowania i budowy modeli statków powietrznych czy programowania robotów. Zależy nam także, by skutecznie przygotowywać młodzież do konkursów lokalnych i krajowych, zaś w przypadku modelarzy również międzynarodowych. Dowodem naszego zaangażowania są wyróżnienia w wojewódzkich konkursach z robotyki czy mistrzowie świata i Europy w modelarstwie. Więcej informacji o działalności Młodzieżowej Akademii Umiejętności Technicznych „Leonardo” znajduje się na fanpage’u na FB: @leonardomaut.

 ZAPRASZAMY

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700