System doradztwa zawodowego w powiecie mieleckim – wsparcie szkół podstawowych

 16 stycznia br. odbyło się spotkanie Doradców zawodowych ze szkół podstawowych w powiecie mieleckim z przedstawicielami Oddziału ARP S.A. w Mielcu i Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. Gospodarzem spotkania byli: dyrektor CKPiDN – Z. Nowakowski i dyrektor Oddziału ARP S.A. w Mielcu - Krzysztof Ślęzak –

Celem konferencji było omówienie działań w zakresie wsparcia szkół w doradztwie zawodowym poprzez:

  1. realizację projektu Podkarpackiego Kuratora Oświaty „Mój Profil”;
  2. ujednolicenie narzędzi diagnostycznych (testy osobowości, zainteresowań zawodowych…) na zakończenie szkoły podstawowej i gimnazjalnej.

W pierwszej części spotkania Pani  Danuta Borowiec – Ekspert, Koordynator Zespołu w Oddziale ARP S.A. w Mielcu, poinformowała słuchaczy o strukturze i działalności Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu i o projekcie Podkarpackiego Kuratora Oświaty „Mój Profil” – wsparcie dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych i klas III gimnazjów. Głównym celem projektu jest wsparcie uczniów w wyborze dalszej ścieżki kształcenia przy aktywnym udziale  pracodawców. Projekt zakłada współpracę szkół, tj. dyrektorów i nauczycieli – doradców zawodowych z pracodawcami, którzy będą rejestrować się w Bazie Firm dla Szkół, utworzonej na stronie http://ko.rzeszow.pl/app/baza_firm/lista. Rejestracja we wspomnianej bazie będzie wyrazem gotowości do nawiązywania różnych form współpracy ze szkołami, w tym  przyjmowania wycieczek zawodoznawczych. Dzięki takiemu działaniu uczniowie, będą mieli możliwość poznania specyfiki zawodów poszukiwanych na rynku pracy, co pomoże im w wyborze dalszej ścieżki kształcenia.  Projekt „Mój Profil” – wsparcie dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych i klas III gimnazjów przedstawia szczegółowe cele i zakłada działania wszystkich partnerów objętych projektem.

W drugiej części spotkania Danuta Zdonek, specjalista ds. organizacji kształcenia nauczycieli, doradca zawodowy w CKPiDN, przedstawiła propozycję CKPiDN mającą na celu ujednolicenie narzędzi diagnostycznych w szkołach podstawowych, co ma się przełożyć na kontynuację doradztwa zawodowego w szkołach ponadpodstawowych. Doradcy otrzymają nieodpłatny dostęp do platformy internetowej, na której będą zamieszczane narzędzia diagnostyczne i inne materiały w układzie treści zawartych w rozporządzeniu w sprawie doradztwa zawodowego. Doradcy wyrazili chęć korzystania z zaproponowanej możliwości. Poza tym na spotkaniu zwrócono uwagę na potrzebę umożliwienia uczniom korzystania na szerszą skalę z doradztwa indywidualnego. Aktualnie ograniczona liczba godzin doradczych (10 w roku szkolnym) nie daje możliwości indywidualnego wsparcie uczniów. Mając na uwadze rangę problemu, podjęte zostaną działania w celu znalezienia rozwiązania. W spotkaniu wzięło udział ponad 30 osób: szkolnych doradców zawodowych, nauczycieli, dyrektorów szkół i dyrektorów ds. edukacji z powiatu mileckiego.

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700