Konferencją 13 września br. rozpoczynamy nowy rok szkolny

Serdecznie zapraszamy Dyrektorów i Nauczycieli ze szkół wszystkich poziomów edukacyjnych w powiecie mieleckim na konferencją metodyczną Budowanie relacji z uczniem na lekcji i w wirtualnym środowisku nauczania.

 

>>> STRESZCZENIA <<<

>>> PRELEGENCI <<<

>>> BIBLIOGRAFIA <<<

>>> MATERIAŁY <<<

 

W tym roku wykłady i prezentacje wybitnych gości będą merytorycznie związane z dwoma ważkimi i ciągle aktualnymi tematami:

  • tworzenie pozytywnych relacji z uczniem;
  • rozwijanie twórczego działania – temat nawiązuje również do ogłoszonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej tegorocznych kierunków polityki oświatowej państwa.

Nowości wydawnicze zaprezentują: Nowa Era, Helion, MAC Edukacja.

Na spotkaniu nauczyciele otrzymają materiały (Vademecum nauczyciela, broszury, wykaz bibliografii związanej tematycznie z konferencją) i zaświadczenia.

Spotkanie odbędzie się 13 września br. o godz. 13.00 w Katolickim Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Mielcu.

W związku z tym, że liczba miejsc jest ograniczona, prosimy o zapisanie się elektronicznie tutaj.

W tym samym dniu, w CKPiDN odbędzie się Inauguracja Roku Twórczości Akademii „Leonardo”, w której wezmą udział uczestnicy Akademii „Leonardo” wraz z rodzicami, dyrektorzy szkół i nauczyciele techniki z mieleckich szkół, przedstawiciele firm wspierających Akademię „Leonardo”. Zajęcia otwarte dla dzieci – uczestników Akademii „Leonardo” - zostaną poprzedzone m. in.: wykładem Leonardo Da Vinci inżynier renesansu i projekcją filmu promującego mieleckie inicjatywy edukacyjne - „Mielec, tu rozwijają się skrzydła”.

 

Serdecznie zapraszamy

 

Szczegółowy program imprezy

13 września 2019 (piątek)

Konferencja metodyczna

Budowanie relacji z uczniem na lekcji i w wirtualnym środowisku nauczania

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA

Ul. Ks. H. Arczewskiego 7

Wykłady, prezentacje

 

Adresaci: nauczyciele z wszystkich poziomów edukacyjnych

13.00-13.20

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020. Organizacja wsparcia nauczycieli przez doradców metodycznych - Zdzisław Nowakowski, dyrektor CKPiDN.

13.20-13.30

Poznaj e-usługi i funkcjonuj w społeczeństwie informacyjnym - Barbara Rusin, CKPiDN

13.30-14.00

Budowanie relacji z uczniem – nowe pomysły i wyzwania w zmieniającym się świecie, Magdalena Skórkowska, Edu-Tera

14.00-14.30

Twórczość jako kluczowa kompetencja. Jak ją rozwijać i mierzyć? – Dr Witold Kołodziejczyk, Edukacja i dialog

14.30-15.00

Sztuczna inteligencja zmienia świat, ale czy także relacje społeczne?  Janusz S. Wierzbicki, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

15.00-15.10

Ogłoszenie konkursów na Mielecki Festiwal Nauki i Techniki

15.10-16.00

Prezentacja projektu CodeIT i wyników, DANMAR COMPUTERS

16.00-16.30

PRZERWA KAWOWA

16.30-19.10

Szczegółowe omówienie projektu CodeIT  oraz praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem  wirtualnego środowiska nauczania

Wydawnictwa: Nowa Era, Helion, MAC Edukacja

 

Inauguracja Roku Twórczości Akademii „Leonardo”

CKPiDN

Ul. Wojska Polskiego 2B

Wykłady, prezentacje, wręczenie nagród

 

Adresaci: uczestnicy Akademii „Leonardo” wraz z rodzicami, nauczyciele techniki, dyrektorzy szkół, zaproszeni goście, przedstawiciele firm wspierających Akademię „Leonardo”

16.00-16.30

Wykład inauguracyjny - Leonardo Da Vinci inżynier renesansu, prof. Jerzy Sobczak, AGH Kraków

16.30-16.35

Projekcja filmu promującego mieleckie inicjatywy edukacyjne - „Mielec, tu rozwijają się skrzydła”

16.35-16.50

Wręczenie nagród: Mielecki Talent Akademii „Leonardo” i wyróżnienia DEDAL

16.50-17.00

Ogłoszenie konkursów w ramach XI Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki

17.10-17.40

Zajęcia otwarte dla dzieci – uczestników Akademii „Leonardo”

 

 

Streszczenia wykładów

Dr Witold Kołodziejczyk – „Twórczość jako kluczowa kompetencja. Jak ją rozwijać i mierzyć?”

Twórczość to działanie. Kreatywność do twórcze działanie skierowane na kreowanie oryginalnych rozwiązań. To postawa, którą można rozwijać przez całe życie. Twórczość i kreatywność są w dzisiejszych czasach nie tylko oczekiwane, pożądane, ale często konieczne i wręcz wymagane przez pracodawców. To oznaka rozwoju ludzkiej świadomości, efekt wspinania się na wyższe poziomy naszych potrzeb. Kreatywność jako wynik twórczych działań w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań to istota współczesnej gospodarki, gospodarki opartej na wiedzy, gospodarki w cyfrowej erze. Czy szkoła jest przyjaznym miejscem dla rozwijania twórczych postaw? Jaką pełni dziś rolę? Czy twórczość możemy nazwać kluczową kompetencją? Jak więc ja możemy zdefiniować w kontekście wiedzy, umiejętności i postaw? Jak ją rozwijać? No i wreszcie, czy można ją mierzyć?


Janusz S. Wierzbicki: „Sztuczna inteligencja zmienia świat, ale czy także relacje społeczne?”

„Wyobraź sobie świat, w którym rano budzi cię ulubiona muzyka. W dodatku dostosowana do zadań, które czekają cię tego dnia. Wybrał ją twój wirtualny asystent – sztuczna inteligencja. Idziesz do kuchni, a tam czeka na ciebie ulubiony posiłek. Potrzebne produkty zamówiła lodówka na podstawie twoich przyzwyczajeń, a dostarczył autonomiczny dron bezpośrednio z magazynu sklepowego. Posiłek przygotował robot, który także posprząta po śniadaniu, korzystając z ekonomicznej i ekologicznej zmywarki. Do pracy odwiezie cię autonomiczne auto. Cel podróży ustali na podstawie wpisu w terminarzu, który wprowadził wirtualny asystent podczas waszej ostatniej rozmowy. Gdy dojedziesz w nieznane ci miejsce, wskazówki, jak dojść do celu, wyświetlą się na ekranie wbudowanym w twoje okulary pozwalające korzystać z rozszerzonej rzeczywistości. Podobnie odczytasz inne ważne informacje – choćby wiadomości od spóźniających się na spotkanie przyjaciół. Jeśli twoje plany się zmienią, za pomocą smartfona możesz o tym uprzedzić asystenta głosowego, który zadba w twoim imieniu o wprowadzenie ich w życie. Pomoże kupić bilety do kina lub zarezerwuje stolik w restauracji. Wykorzysta w tym celu informacje o preferencjach twoich lub wybranej przez ciebie osoby. W czasie twojej nieobecności w domu inteligentny system odłączy od prądu niepotrzebne urządzenia, aby zapewnić oszczędności, ale ponownie je uruchomi, zanim wrócisz. Zadba, aby wszystko przygotować na twój powrót. Zrobi pranie, wyprasuje je, uruchomi automatyczny odkurzacz…”

Wiele z opisanych wyżej udogodnień możemy mieć już dzisiaj. Eksperymenty nad innymi trwają i ich wprowadzenie wcale nie jest tak odległe, jak mogłoby się wydawać. Pracuje się nad systemami, które pozwolą zrealizować wizję podobną do przedstawionej. Rozwój techniki, w szczególności sztucznej inteligencji, postępuje bardzo szybko i przenika coraz więcej dziedzin naszego życia. Coraz częściej nie wyobrażamy sobie funkcjonowania bez wielu udogodnień, które jeszcze parę lat temu nie były dostępne.

W jaki sposób rozwijające się technologie wpływają i w najbliższej przyszłości będą wpływać na nasze życie: pracę, naukę i zabawę oraz relacje społeczne? Czy wpływ ten będzie jedynie pozytywny? Czy jako społeczeństwo jesteśmy przygotowani na zachodzące zmiany i związane z nimi zagrożenia? Co możemy zrobić, aby lepiej przygotować na nie siebie i swoich uczniów? Do dyskusji nad tymi kwestiami zachęcam w swoim wystąpieniu.


Magdalena Skórkowska – „Budowanie relacji z uczniem – nowe pomysły i wyzwania w zmieniającym się świecie"

Przebieg zajęć:
1. Ćwiczenie -interakcja z uczestnikami. Celem ćwiczenia jest próba pokazania innej perspektywy, zmiany, która ma zaskoczyć, zadziwić uczestników. Uczniowie w szkole są przyzwyczajeni do nawyków swoich nauczycieli, do sposobu prowadzenie przez nich zajęć.
Ćwiczenie pokazuje, że taka zmiana koncentruje uwagę ucznia zarówno na osobie nauczyciela jak i temacie zajęć. Zmiana nawyków, inna perspektywa buduje autorytet nauczyciela oraz zaciekawia ucznia, którego w zmieniającej się rzeczywistości bardzo trudno czymś zainteresować.
2. Podstawowa pętla coachingu –jako element komunikacji, w którym uczeń otrzymuje uwagę, jest słuchany i traktowany jako partner komunikacji.
3. List dzieci do świata – fragment utworu grupy „Pod Budą” – wysłuchanie utworu, propozycja nowego kontraktu z uczniem.
4. Cel e nauczyciela a cele ucznia - moc pytań coachingowych.
5. „Nauczyciel, którego nigdy nie spotkał” – dwuminutowy fragment filmu „karate Kids” – o predyspozycjach i umiejętnościach interpersonalnych nauczyciela, zasoby, talenty, mocne strony.
6. Budowanie relacji z uczniem – podsumowanie elementów nowatorskiego spojrzenia na relacje, która jest najważniejszym ogniwem w nauczaniu i wychowaniu młodego człowieka.
7. Na zakończenie fragment wypowiedzi motywacyjnej na temat wiary w samego siebie.

 

Prelegenci

kolodziejDr Witold Kołodziejczyk - pedagog i filolog, redaktor naczelny miesięcznika "Edukacja i Dialog", członek e-Redakcji Edunews.pl, przewodniczący Słupskiej Rady Edukacji przy Prezydencie Miasta Słupsk, ekspert w Ośrodku Analitycznym Think Tank, twórca innowacyjnego projektu szkoły - Collegium Futurum; prowadzi autorski blog Edukacja przyszłości.

 

 

 

wierz

Janusz S. Wierzbicki Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie - Absolwent Politechniki Warszawskiej wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. Od 1996 roku prowadzi zajęcia (nie tylko dla nauczycieli) m.in. w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Prowadził również przedmioty Sieci i multimedia oraz Systemy operacyjne na Studium Podyplomowym Informatyki dla Nauczycieli, organizowanym przez OEIiZK wraz z Instytutem Informatyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Trener w programie MIE oraz  specjalista programie APL. Współorganizator Ogólnopolskich Zjazdów dla Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych w Mrozach, obecnie Majowych Mrozów w Warszawie – ogólnopolskiej konferencji dla nauczycieli zainteresowanych stosowaniem TIK w edukacji. Prelegent i wykładowca na wielu konferencjach i spotkaniach dotyczących wykorzystania nowych technologii w uczeniu się i nauczaniu.

Współautor wielu materiałów dydaktycznych i scenariuszy zajęć – m.in. dla Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych, programu Mistrzowie Kodowania, oraz elektronicznego podręcznika przygotowanego przez MEN.

Współtwórca i autor magazynu EduFakty – Uczę Nowocześnie, dwumiesięcznika o zastosowaniu nowych technologii w nauczaniu, w którym pełnił rolę zastępcy redaktora naczelnego.

Członek Zespołu ds. strategii przy Ministrze Edukacji Narodowej w latach 2014-1015 oraz gość stały Rady ds. Informatyzacji Edukacji, w ramach której brał m.in. udział w pracach nad nową podstawą programową nauczania informatyki.

Za działalność na rzecz edukacji informatycznej otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej (2007) oraz Brązowy Krzyż Zasługi (2011). Wyróżniony został również w 2017 roku przez Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych jako jedna ze stu osób w Polsce, które w sposób szczególny, swoją aktywnością przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych. Autor serii Informatyka na czasie dla szkół ponadpodstawowych wydawnictwa Nowa Era.

 

skorMagdalena Skórkowska - od 15 lat prowadzi firmę szkoleniową Edu-Tera. Zajmuje się szeroko rozumianą edukacją, prowadzi szkolenia, konferencje dla nauczycieli, dyrektorów i rodziców w całej Polsce, współpracując z wieloma trenerami i edukatorami. Zajmuje się coachingiem i tutoringiem. Jest wykładowcą akademickim, kierownikiem studiów podyplomowych na kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie, wcześniej na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Studium coachingu. Moja dziedziną szkoleniową a zarazem pasją są umiejętności interpersonalne, komunikacja zorientowana na rozwiązania, coaching oraz szeroko rozumiany obszar wychowawczy. Najważniejsze motto, które przyświeca jej pracy to: "W swoim życiu zawodowym kieruję się przekonaniem, że najważniejsze jest dostrzeżenie wyjątkowości każdego człowieka, a także dostosowanie działań do jego indywidualnych potrzeb”. Wspieranie i wyzwalanie potencjału osoby to wyznacznik zmiany i dążenia do życia optymalnego. Relacje z drugim człowiekiem, oparte na filozofii personalizmu, holistycznym obrazie dziecka w dobie globalizacji to punkt wyjścia dla wychowania i skutecznej edukacji.

 

Bibliografia

Materiały

 

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700