Zapisz się już dziś na bezpłatne szkolenia z bezpiecznego korzystania z Internetu

Możesz zgłosić chęć udziału w szkoleniach wypełniając formularz TUTAJ >>>   lub przyjść we wtorki do Katolickiego Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Mielcu w godz. 15:00-17:00

Wybierz szkolenie dla siebie:

  • Rodzic w Internecie - poświęcony jest przygotowaniu do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia. Uczestnik pozna źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści, zrozumie jak zapewnić bezpieczeństwo w sieci, jak również nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji;
  • Mój biznes w sieci - dla przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu. Uczestnik nauczy się jak może wykorzystać zasoby Internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych;
  • Moje finanse i transakcje w sieci - nauczy załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił wykorzystując sieć zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji
  • Działam w sieciach społecznościowych – pozwoli poznać filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystać je w działalności na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie sieci społecznościach
  • Tworzę własną stronę internetową (blog) - dla osób, które chciałyby mieć swoje miejsce w sieci w postaci własnej strony internetowej lub blogu. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą podstawowe umiejętności pozwalające im stworzyć takie miejsce, zarządzać nim, opracowywać i dodawać do niego treści (słowne, graficzne, muzyczne, filmowe), z uwzględnieniem ich ochrony na gruncie prawa autorskiego, monitorować wykorzystując mechanizmy analityki internetowej, rozpowszechniać oraz zrozumieć, jakie sprawy formalne trzeba załatwić;
  • Kultura w sieci – uczestnik dowie się gdzie w Internecie szukać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury i zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystywać je do nauki lub własnej twórczości.

Projekt grantowy „Poznaj e-usługi i funkcjonuj w społeczeństwie informacyjnym” realizowany jest w ramach Projektu „W SIECI BEZ BARIER”. Projekt ten jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III oś priorytetowa „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1  „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Stowarzyszenie Akademia Umiejętności Technicznych LEONARDO realizuje projekt jako zadanie zlecone przez Gminę Miejską Mielec.

logamiasto

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700