Udział modelarzy w tym roku w międzynarodowych zawodach modelarskich

1) Mistrzostwa Europu FEI Modeli Kosmicznych dla Seniorów i Juniorów w dniach 23-31.08.2019 r. w Buzau w Rumunii

2) Otwarte Międzynarodowe Zawody Modeli Kosmicznych Juniorów i Seniorów 21.09.2019 r. w Grudziądzu

3) Zawody Pucharu Świata Modeli Kosmicznych dla Seniorów i Juniorów – 38 Liublijana Cup w dniach 7-9.10.2019 r. w mieście Kamnik na Słowenii

Ze wszystkich zawodów przywieźli medale – poczytujecie o ich sukcesach naszym Fan Pag’u na FB: @leonardomaut

Uczestnicy Akademii Umiejętności Technicznych „Leonardo” mogli reprezentować Podkarpacie dzięki wsparciu z projektu RPO WP 2014-2020 „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości.

 

loogo Kopia

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700