Wojewódzka Komisja Konkursowa Konkursu Informatycznego (WKKKI) podaje listę Laureatów Konkursu z informatyki

Działając na podstawie Zarządzenia Nr 21/2019 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 września 2019 r. oraz Regulaminu organizacji konkursu z informatyki dla uczniów szkół podstawowych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2019/2020, Wojewódzka Komisja Konkursowa Konkursu Informatycznego (WKKKI) dokonuje autopoprawki do decyzji nr 8 z dnia 22 kwietnia 2020 r. oraz ustala listę laureatów i finalistów po rozpatrzeniu odwołań.

 

Autopoprawka do decyzji WKKKI/8 z dnia 22 kwietnia 2020 r. PDF >>>

 

Działając na podstawie Zarządzenia Nr 21/2019 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 września 2019 r. oraz Regulaminu organizacji konkursu z informatyki dla uczniów szkół podstawowych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2019/2020, Wojewódzka Komisja Konkursowa Konkursu Informatycznego (WKKKI) dokonuje sprostowania omyłki pisarskiej w decyzji nr 9 z dnia 23 kwietnia 2020r.

 

Sprostowanie PDF >>>

 

Działając na podstawie Zarządzenia Nr 21/2019 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 września 2019 r. oraz Regulaminu organizacji konkursu z informatyki dla uczniów szkół podstawowych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2019/2020, Wojewódzka Komisja Konkursowa Konkursu Informatycznego (WKKKI) podaje listę Laureatów Konkursu z informatyki

 

Lista laureatów PDF >>>

 

Działając na podstawie Zarządzenia Nr 21/2019 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 września 2019 r. oraz Regulaminu organizacji konkursu z informatyki dla uczniów szkół podstawowych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2019/2020, Wojewódzka Komisja Konkursowa Konkursu Informatycznego (WKKKI) rozpatrzyła następujące odwołania uczniów

 

Rozpatrzone odwołania uczniów PDF >>>

 

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700