Kształcenie na odległość – aktualizujemy na bieżąco

ELEKTRONICZNE ZASOBY EDUKACYJNE [zaktualizowano 25.02.2021 ]

Zbiory muzealne online >>>

Materiały dydaktyczne do nauki zdalnej, hybrydowej i tradycyjnej >>>

Oferta Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie w ramach akcji „ZDALNIE JEST FAJNIE”, proponuje Czytelnikom zdalne (wysyłkowe), bezpłatne wypożyczanie książek (przeboje literackie) i filmów (przeboje filmowe)  >>>

banner

Tablice edukacyjne >>>

Propozycje wydawnictw elektronicznych >>>

Szkolnictwo zawodowe >>>

Scenariusze lekcji – szkoły podstawowe i ponadpodstawowe >>>

E-zasoby biblioteki  >>> 

Scenariusze zajęć z nauki programowania na I i II  poziomie edukacyjnym >>>

E-podręczniki - edukacja wczesnoszkolna >>>

E-podręczniki (2) – edukacja wczesnoszkolna >>>

E-podręczniki - szkoły podstawowe >>>

E-podręczniki -  szkoły ponadpodstawowe >>>

E-podręczniki - szkoły zawodowe >>>

 

AKTUALNOŚCI

 

(Nie)oczywistości (zdalnej) edukacji [31.05.2021]

[...] kształcenie zdalne ma tę zaletę, że skupia jak w soczewce całą prawdę o szkole, która na co dzień w ogóle nikomu nie przeszkadza. Wszystkie detale […]są emanacją bardziej podstawowych i przyjętych za ogólną (bierną) zgodą zasad funkcjonowania całej oświaty.

Czytaj więcej >>>


Technologie w edukacji: przyszłość i bariery  [31.05.2021]

Czy pandemia uświadomiła nam, że przyszłość edukacji jest nieodwracalnie związana z technologiami? A może przeciwnie – przesyt zdalną edukacją pokazał, że ta prawdziwa, nie „na niby” edukacja, możliwa jest tylko w klasie?

Dowiedz się więcej >>>


Jak ułatwić uczniom zdalne uczenie się? [09.02.2021]

Nauczanie zdalne jest nowe zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów. Nie każdemu łatwo się w nim odnaleźć. Kilka trudności: niewłączone kamery, niejasne polecenia, brak kryteriów sukcesu, za mało pracy zespołowej, czas na zadawanie pytań, praca w parach, modelowanie przez nauczyciela, udzielanie pomocy, notatki z lekcji i ocenianie. Jak je można pokonać?

Dowiedz się więcej >>>


Po doświadczeniach zdalnego nauczania wracamy do szkół [09.02.2021]

Dlaczego warto po powrocie do szkoły nadal korzystać z narzędzi do zdalnej edukacji? – w webinarium Tomasza Magnowski ego – nauczyciel a i doradcy zawodowego w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, trenera biznesu, Microsoft Innovative Educator Expert (MIEE).

Obejrzyj webinarium >>>


Efekty zdalnego nauczania [10.12.2020]

Badacze edukacyjni zastanawiają się, na ile nauczanie zdalne jest efektywne. Krótki artykuł przedstawia klika wyników badań przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych. Prawdopodobnie podobne wyniki można byłoby uzyskać w Polsce i na całym świecie

Dowiedz się więcej >>>


Wakelet – alternatywna platforma do wykorzystania w czasie nauki zdalnej [25.11.2020]

Platforma jest w pełni bezpłatna (nie ma żadnych limitów i ograniczeń), prosta w użyciu, przejrzysta i umożliwiająca szybkie udostępnianie zasobów, a także współpracę z osobami, które nie posiadają konta na Wakelecie.

Dowiedz się wiecej >>>


Lekcje online – wskazówki dla nauczycieli [17.08.2020]

Eduweb przygotowało szereg wytycznych i wskazówek do skutecznej pracy zdalnej z uczniami. Nauczyciele dowiedzą się jak zaangażować uczniów do edukacji on-line. Zaprezentowane zostaną narzędzia (bezpłatne lub ich darmowe alternatywy), z których warto korzystać.

Zapoznaj się z artykułem >>>


Raport Ministra Edukacji Narodowej - Zapewnienie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie epidemii COVID-19  [08.07.2020]

Publikacja to zestawienie najważniejszych działań podejmowanych przez MEN w okresie od marca do czerwca br. wynikających z pandemii koronawirusa. W zakończeniu Raportu znalazły się wnioski dotyczące dalszych działań na rzecz rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz wzbogacenia powszechnie dostępnych e-materiałów dydaktycznych.

Pobierz publikację >>>


Pomysły ze szkół amerykańskich na edukację zdalną [08.07.2020]

 

Nauka online nie jest jedynym sposobem na naukę w tej sytuacji. Presja na szybkie opracowanie przez nauczycieli lekcji online, nie pomaga. Nauczyciele często nakładają na uczniów za wiele obowiązków, które wymagają od nich godzin siedzenia przy komputerze. Jeśli zdamy sobie sprawę, że uczeń może otrzymać instrukcje od sześciu lub siedmiu różnych nauczycieli, to widzimy, że zadanie nie jest realne do wykonania. Nie musi tak być.

Dowiedz się więcej >>>


Edukacja zdalna w czasie epidemii w odpowiedziach nauczycieli [20.05.2020]

Centrum Cyfrowe przeprowadziło badania w kwietniu br (1-17.04.2020). W procesie badawczym zastosowano metodologię:

Badanie ilościowe (ankieta online z pytaniami otwartymi)

Analiza materiału ilościowego i jakościowego (odpowiedzi na pytania otwarte, wybór obszarów do pogłębienia w badaniu jakościowym)

Badanie jakościowe (indywidualne wywiady pogłębione – IDI).

Zapoznaj się z wynikami badań >>>


Konsultacje indywidualne dla nauczycieli [18.05.2020]

W związku z odwołaniem zajęć stacjonarnych zapraszamy nauczycieli na konsultacje indywidualne z doradcami metodycznymi i konsultantami CKPiDN.

Zapoznaj się z tematyką konsultacji >>>


Jak jest z frekwencją na zajęciach zdalnych? [15.05.2020]

Z relacji nauczycieli (w szkołach w edukacji zdalnej uczestniczy dużo więcej uczniów i nauczycieli i dłużej trwa, więc i skala doświadczeń jest większa) wynika, że niektórzy uczniowie są bardziej aktywni niż na normalnych lekcjach. U innych odwrotnie. Możliwie, że i wśród studentów jest podobnie. Co utrudnia zaangażowanie się tych pierwszych w kontakcie bezpośrednich a co tych drugim w kontakcie online?

Poznaj opinię profesora >>>


Doradca metodyczny z techniki wspiera nagrywanie lekcji [13.05.2020]

W każdą środę o 9 lub 9:30 w programie TVP Historia, nauczyciele techniki wraz z uczniami mogą obejrzeć lekcje przeznaczone dla klasy 5. Nagrywający audycję korzystają ze wsparcia merytorycznego i metodycznego doradcy metodycznego, zatrudnionego w CKPiDN – Tomasza Borowca. Wyemitowane odcinki nadal są dostępne w Internecie. Nagrane lekcje:


Refleksje z okresu nauki zdalnej w aspekcie rozwoju nowoczenej edukacji [13.05.2020]

W nauce zdalnej wymuszonej trwającą epidemią SARS‑CoV‑2, jak w soczewce skupiają się problemy, z jakimi na co dzień boryka się polska oświata. Dzieje się tak ponieważ nowoczesna edukacja prowadzona środkami zdalnymi – z powodu ograniczeń, jakie nakłada ta forma, oraz konieczności sprawnej obsługi narzędzi cyfrowych – wymaga od nauczycieli nawet wyższych kompetencji niż w tradycyjnym nauczaniu, przed zamknięciem szkół.

Zobacz link >>>


Edukacja zdalna w ocenie nauczycieli – raport z badań [08.05.2020]

Zdalne nauczanie dla większości nauczycieli to duże wyzwanie i codzienne mierzenie się z różnymi problemami. Począwszy od ograniczeń technologicznych przez problemy z komunikacją (wewnątrz szkoły, z rodzicami i uczniami), po problemy psychologiczne. Jako główne problemy w prowadzeniu kształcenia zdalnego nauczyciele wskazują: czasochłonność i braki sprzętowe uczniów. W okresie od 1 do 17 kwietnia br. badania przeprowadziła  Fundacja Centrum Cyfrowe.

Pobierz raport >>>


Informator MEN dla dyrektorów szkół i nauczycieli [08.05.2020]

Informator zawiera inicjatywy realizowane w obszarze cyfryzacji szkół oraz działania podjęte przez MEN w związku z pandemią koronawirusa. Publikacja zawiera m.in. aktualny opis funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej e-podreczniki.pl oraz wykaz materiałów i stron internetowych przydatnych do nauki on-line. Materiał przybliża także projekty szkoleniowe dla nauczycieli w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych oraz inne projekty realizowane w obszarze cyfryzacji szkół, takie jak program „Aktywna tablica” czy Ogólnopolska Sieć Edukacyjna. W publikacji znalazły się ponadto rekomendacje dotyczące wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Pobierz informator >>>


Repetytorium Maturzysty - nowe pasmo w TVP [08.05.2020]

„Repetytorium Maturzysty” daje możliwość kontaktu zdalnego z nauczycielami. Każdy maturzysta będzie mógł przesłać pytania dotyczące omawianego materiału w formie plików wideo. Odpowiedzą na nie eksperci prowadzący zajęcia.

Zobacz link >>>


Zalecenia UNESCO w sparwie edukacji zdalnej w czasach pandemii [05.05.2020]

l3

UNICEF Polska wskazuje najważniejsze kwestie dotyczące planowania i przebiegu edukacji zdalnej, na które powinny zwrócić uwagę wszystkie instytucje i podmioty odpowiedzialne za ten proces.

Zobacz link >>>


Alternatywne spojrzenie na edukację [05.05.2020]

W związku z pojawieniem się licznych artykułów na temat lekcji online oraz ogromnej krytyki, jaka na nią spadła, pojawiła mi się wątpliwość, czy piszący rozumieją się nawzajem, używając różnych określeń na jednakowe zjawisko.

Zobacz link >>>


Trudne nauczania zdalnego początki....  [04.05.2020]

Jak nauczyciele radzili sobie na początku wprowadzenia kształcenia zdalnego? Na jakiego rodzaju trudności napotykali? Co ich martwiło, a co cieszyło?

Zobacz link >>>


Problemy oceniania kształtującego na odległość  [04.05.2020]

Ocenianie kształtujące na odległość jest wyzwaniem, ale jest możliwe, a ono pozwala nauczycielowi pozyskiwać od uczniów informację i dostosowywać swoje nauczanie do ich potrzeb i zakłada przekazywanie informacji zwrotnej pomagającej w uczniu się.

Zobacz link >>>


Zdalna edukacja w roli papierka lakmusowego …  [30.04.2020]

Jak zmienia się eduakcja? Jaką rolę powinien spełaniać nauczyciel, nowoczesne i tradycyjne środki dydaktyczne? Czy już widzimy, że świat się zmienił? Ta zmiana powoli dokonuje się już od kilkudziesięciu lat.... Epidemia COVID-19 i zdalna edukacja w społecznej samoizolacji tylko wyraźniej nam to uwidoczniła.

Zobacz link >>>


SZKOLENIA ON-LINE DLA NAUCZYCIELI  [27.04.2020]

Podstawy pracy na platformie Moodle >>> – rozpoczęcie 28 kwietnia 2020

Cyfrowe portfolio – język algorytmów (dla nauczycieli informatyki i przedmiotów matematyczno-przyrodniczych)  >>> – rozpoczęcie 15 maja 2020


Dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i klas I – III - jak rozmawiać z dziećmi o koronawirusie?  [28.04.2020]

Nie przekazujmy strachu i kłamstw, tylko rzetelnie informujmy. Przy okazji uczmy, jak można się przed Sars-Cov-2 uchronić.

Artykuł z książeczką „Nazywają mnie koronawirus

Książeczka „Masz tę moc”


O empatii w nauczaniu zdalnym... [27.04.2020]

Jaki jest związek emaptii z nauczaniem zdalnym? Okazuje się, że bardzo duży.

Nie sposób o niej nie mówić, mając na uwadze human-centered technology, czyli technologię zorientowaną na człowieka: dbającą o jego dobrostan, stawiającą na autonomię jednostki i biorącą pod uwagę złożoność jej potrzeb. Jej podstawą jest empatyzacja, czyli jak najlepsze zrozumienie rzeczywistości, w której żyją odbiorcy naszych działań. Jeżeli chcemy tworzyć edukację zdalną zorientowaną na ucznia, powinniśmy zacząć właśnie od empatii.

Zobacz link >>>


Jak zachęcić uczniów do zdalnej nauki? [24.04.2020]

W jaki sposób możemy w zdalnym nauczaniu zmotywować uczniów do uczenia się i wykonywania zadań, które polecamy im samodzielnie wykonać? Nauczanie zdalne jest nowe zarówno dla nauczyciela, jak i dla uczniów. Nie obowiązują stare zasady, często się nie sprawdzają.

Kilka praktycznych wskazówek >>>


Platforma do tworzenia interaktywnych treści edukacyjnych [24.04.2020]

Wielu nauczycieli uważa, że aplikacja Genially, która służy do tworzenia interaktywnych treści edukacyjnych jest dobrym, odpowiednim narzędziem na czas nauczania zdalnego w szkołach. Jak przygotować interaktywny slajd, który zachwyci naszych uczniów i zachęci ich do pracy nad tematami, które poznać muszą w innych - niż szkolne - warunkach? Od czego zacząć pracę z aplikacją? Na te pytania odpowiadają:

Praktyczne wskazówki do tworzenia slajdów >>>


Rekomendacje MEN do pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami [23.04.2020]

W celu wsparcia rodziców, uczniów, nauczycieli oraz dyrektorów MEN przygotowało poradnik dotyczący kształcenia na odległość. Zostały w nim uwzględnione zadania zadania nauczycieli i specjalistów, a także wskazówki dla rodziców, przykładowe metody pracy z uczniami, informacje na temat materiałów do wykorzystania w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością.

Pobierz poradnik >>>


Nauczanie zdalne w opinii zespołu ekspertów [23.04.2020]

Kształcenie na odległość napotyka ciągle na wiele problemów – brak sprawdzonych narzędzi edukacyjnych oraz kompetencji i doświadczenia w nauczaniu zdalnym. W tej złożonej rzeczywistości powstaje wiele pytań: W jaki sposób poradzić sobie z barierami, które narzuca nauczanie zdalne? Jakie rozwiązania wprowadzić, aby nie ucierpiała jakość nauczania, a uczniowie mogli bez przeszkód realizować programy dydaktyczne? Jak zreorganizować harmonogram nauczania? Jak wspierać rodziców i opiekunów, a nie zrzucać na ich barki dodatkowe zadanie nauczania?

Odpowiedzi na te pytania starają się znaleźć eksperci >>>


Kiedy jestem w pracy? Kiedy jestem w domu? - czyli jak nauczyciel może zapanować nad czasem [23.04.2020]

„W pierwszym tygodniu, jak doskonała większość nauczycieli, próbowałam „ogarnąć” zdalne nauczanie. Ustalanie proporcji pomiędzy wkładem własnym ucznia a pracą na zajęciach było moim głównym wyzwaniem. Okazało się jednak, że nie tylko o dobrostan młodych powinnam zadbać.”

Zapanować nad czasem >>>


Wsparcie mieleckiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej [23.04.2020]

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mielcu  uruchamia wsparcie psychologiczne dla dzieci, młodzieży i ich rodziców oraz nauczycieli.

Szczegóły na stronie Poradni >>>


l2Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19 - e-book  [21.04.2020]

„Książka dotyczy wielu istotnych spraw, m.in. relacji nauczyciel-uczeń, relacji rówieśniczych czy doboru sensownych narzędzi edukacji zdalnej. Podręcznik powstał błyskawicznie i jest odpowiedzią środowiska akademickiego na edukacyjne potrzeby w czasach pandemii. - Planeta Ziemia została uwięziona w Escape Room’ie. Ludzkie tragedie, choroby i śmierć rodzą lęki i paraliżują. Ale też budzą społeczną wrażliwość i chęć niesienia pomocy, troskę o osoby starsze i o dobre wykształcenie dzieci. Każdy dzień zmusza do pokonywania wielu barier związanych z mądrym, sprawnym i skutecznym kształceniem zdalnym. Powoduje też problemy wychowawcze i rodzinne. Podręcznik pomaga zrozumieć, zamienia obawy w świadome działania. Wyjaśnia, ułatwia i pokazuje…” - napisał w recenzji prof. dr hab. Maciej Tanaś z Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Pobierz e-booka >>>


Jak planować lekcje on-line z przedmiotów humanistycznych? [21.04.2020]

Nauka na odległość stawia przed nauczycielami i uczniami wiele wymagań, z których część jest zupełnie nowymi. Zapanowanie nad sytuacją i sprawowanie nad nią kontroli ułatwiają na szczęście rozmaite technologiczne udogodnienia. Ich zastosowanie warto uwzględnić już na etapie planowania lekcji >>>


Z doświadczeń doradców metodycznych [14.04.2020]

Doradcy metodyczni zatrudnieni w CKPiDN dzielą się swoimi doświadczeniami z wprowadzania nauczania zdalnego do praktyki szkolnej i przedszkolnej:

Wychowanie przedszkolne >>>

Technika >>>

Język polski >>>


„Chcę zobaczyć moich uczniów”, „Chcemy zobaczyć naszą panią”... [8.04.2020]

Jeszcze jeden komunikator umożliwiający przeprowadzenie wideokonferencji >>>


Jakość edukacji zdalnej w polskiej szkole [8.04.2020]

Krótki felieton prof. dr. hab. inż. Wojciecha Cellarego >>>


Zdalnie, czyli "jak?" czy "gdzie?" [2.04.2020]


Na temat problemów nauczania zdalnego wypowiada się Danuta Sterna – była nauczycielka matematyki i dyrektorka szkoły, ekspertka merytoryczna w programie Szkoła Ucząca Się...

Specjalnie dla rodziców - o szkole w czasach epidemii [27.03.2020]

Refleksje jednego z dyrektorów szkół w Polsce nt. zdalnego nauczania


Drogie Koleżanki Nauczycielki wychowania przedszkolnego [27.03.2020]

Życzę sobie i wam dużo cierpliwości i siły do pracy w tych zmienionych warunkach.W związku z obowiązkiem prowadzenia przez nauczycieli wychowania przedszkolnego kształcenia na odległość, będę starała się jako doradca metodyczny służyć wam radą i pomocą. Zapraszam do korzystania z materiałów metodycznych zamieszczanych przeze mnie na platformie internetowej Moodle w sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego. Na stronie znajdują się linki, pdf-y i inne ciekawe materiały do wykorzystania w pracy zdalnej. Nowi nauczyciele mogą dołączyć do sieci, przysyłając swój mail, imię, nazwisko i nazwę sieci do pani Anny Mikuły na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W odpowiedzi na mail nauczyciele otrzymują dostęp do sieci.

Do zobaczenia na spotkaniach, mam nadzieję, że już niedługo.

Beata Wrzesień

 doradca metodyczny


Nauka przez Internet nie musi być trudna  [27.03.2020]

Parę rad, narzędzi i metod jak prowadzić lekcje on-line


Kilka słów doradcy metodycznego do polonistów  [27.03.2020]

Nowa rzeczywistość wymogła na nauczycielach nowe zachowania. W podobnej sytuacji znaleźli się nauczyciele języka polskiego. Wśród nich ja – nauczyciel, ale i doradca metodyczny. Tu prezentuję moje refleksje, które wymogło życie.

Cała masa różnego rodzaju materiałów, my poloniści i gdzieś w domach nasi uczniowie. Co robić w takiej sytuacji?

E-podręczniki na 100% nie załatwią sprawy prowadzenia zajęć – bo bez objaśnienia dla części uczniów są za trudne. Szczególnie z języka polskiego proponowana tematyka może być niezgodna z naszym klasowym planem, np. Balladyna już została omówiona.

Przesyłanie lekcji za pośrednictwem e-dziennika lub emaila to wymagające i trudne zadanie, bo zawsze coś może być niejasne, nie uwzględnia (ważnych w języku polskim) różnych punktów widzenia. Tego nie da się zrobić tak, wszystko było wyjaśnione i nie zarzucić uczniów bardzo długim wyjaśnieniem. To nie znaczy, że nie trzeba tego robić.

Pozostaje pytanie jak. I tu propozycja do wymiany takich propozycji. Na dzień dzisiejszy pozostaje platforma Moodle CKPiDN w Mielcu: http://moodle.ckp.edu.pl. Zachęcam do takiej wymiany. Wystarczy przesłać materiał do mnie i ja go umieszczę na platformie. Przy okazji można wykorzystać istniejące zasoby. Część z nich nadaje się do pracy zdalnej. Nowi nauczyciele mogą dołączyć, przysyłając swój email do pani Anny Mikuły na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Kolejna propozycja to lekcje online. Tu zachęcam do skorzystania  z bezpłatnej aplikacji Discord. Od tygodnia mam bezpośredni kontakt głosowy z uczniami klas starszych – VII – VIII. Chętnie podzielę się moimi doświadczeniami i wypracowanymi materiałami: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Poza tym wśród całego mnóstwa propozycji moją uwagę zwróciła jedna: Jak planować lekcje on-line z przedmiotów humanistycznych?

Na pewno jest to materiał konkretny, z którego warto skorzystać.

Zostają materiały wydawnictw, różnej jakości, ale można je wykorzystać. Zwłaszcza, że niektóre wydawnictwa wprowadziły edytowalność udostępnianych materiałów. Zawsze pozostaje dzielenie materiału na małe cząstki, żeby było do przodu.

Zachęcam do kontaktu, bo w tych trudnych czasach trzeba się wspierać, również w zdalnym nauczaniu. Brzmi jak banał, ale to rzeczywistość - już–niebanalna.

doradca metodycznyEwa Arciszewska 


TVP wspiera nauczycieli w edukacji zdalnej [27.03.2020]

Lekcje dla uczniów klas 1-8

Zajęcia dla przedszkolaków i dzieci z klas 1-3


MEN przekazuje kolejne wiadomości dotyczące zdalnego nauczania: [27.03.2020]

Nowe rozwiązania ułatwiające prowadzenie nauki na odległość – nowelizacja przepisów

Sprzęt komputerowy i internet dla uczniów i nauczycieli

Zasoby IPN dla edukacji historycznej


Poradnik MEN – kształcenie na odległość [25.03.2020]

W poradniku nauczyciele, dyrektorzy, uczniowie i ich rodzice znajdą odpowiedzi na te i wiele innych pytań: jak koordynować kształcenie na odległość, jak realizować podstawę programową w warunkach domowych, jak zwiększyć efektywność zdalnej nauki, w jaki sposób zaplanować czas dziecka w domu, co należy do obowiązków dyrektorów i nauczycieli …

Do pobrania:

Kształcenie na odległość - poradnik dla szkół MEN >>>


 Kształcenie na odległość - nasze rekomendacje [16.03.2020]

Dzisiaj weszły w życie rozporządzenia, które umożliwiają organizację oraz realizację procesu kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Prowadzenie w ten sposób zajęć jest dużym wyzwaniem zarówno dla nauczycieli jak i uczniów oraz ich rodziców. Dyrektorzy szkół stanęli przed trudnym zadaniem wyboru odpowiedniego narzędzia elektronicznego do realizacji lekcji on-line. Zadanie jest tym trudniejsze, że na edukacyjnym rynku informatycznym takich narzędzi jest bardzo wiele. Wychodząc naprzeciw potrzebom szkół w tym zakresie, Centrum Kształcenia praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu rekomenduje kilka prostych, bezpłatnych programów do kształcenia na odległość:

classroom

  1. Google classroom: bezpłatna usługa internetowa opracowana przez Google dla szkół z myślą o zdalnym prowadzeniu lekcji. Classroom to aplikacja, która łączy w sobie wszystkie, niezbędne do prowadzenia lekcji narzędzia – od poczty elektronicznej przez arkusze kalkulacyjne, narzędzie do tworzenia prezentacji online, kalendarz, nielimitowany dysk, aż po możliwość prowadzenia wideokonferencji, dzięki której nauczyciele będą mogli prowadzić lekcje z domu.

Dostęp do aplikacji:

https://classroom.google.com/

Film instruktażowy:

https://www.youtube.com/watch?v=zAW-4iXR6kc


discordd

  1. Discord: bezpłatna aplikacja służąca do rozmów głosowych i komunikacji za pomocą wiadomości tekstowych, umożliwiająca udostępnianie plików, zdjęć oraz filmów.

Instalacja programu:

https://discordapp.com/

Film instruktażowy:

https://www.youtube.com/watch?v=kO7JrZgSthU

Pomoc w instalacji i użytkowaniu programu oferują:
 
Pan Sebastian Peret - Prezes Zarządu Fundacji Klub Młodych Liderów:
 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   
 
tel.: 502 245 242
 
Pani Ewa Arciszewska – doradca metodyczny w CKPiDN:
 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

moodle

  1. Moodle: Od kilkunastu lat Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, korzysta w zakresie nauczania zdalnego z platformy MOODLE. Mimo, iż sama platforma jest bezpłatna, jednak do jej utrzymania potrzebny jest hosting internetowy oraz administrator posiadający wiedzę informatyczną. Platforma MOODLE jest popularna na całym świecie, co za tym idzie ma liczną społeczność wspierającą się wzajemnie w jej użytkowaniu, a także w udoskonalaniu. W CKPiDN MOODLE używane jest głównie do umieszczania dodatkowych treści dla uczestników lekcji i szkoleń prowadzonych w formie tradycyjnej. Na platformie odbywa się corocznie jeden z etapów Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego (ten najbardziej liczny – nawet 800 uczestników konkursu) oraz prowadzone są sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli. CKPiDN rekomenduje używanie platformy MOODLE w szkołach na wszystkich poziomach edukacyjnych, z racji łatwości obsługi oraz bardzo pożądanych funkcjonalności, takich jak możliwość raportowania aktywności uczestników, tworzenia testów, eksportowania ich wyników itp. Mimo iż w tym trudnym dla wszystkich czasie, jakim jest nagłe zawieszenie zajęć tradycyjnych, sprawdzają się narzędzia najłatwiejsze i używane na co dzień (takie jak poczta elektroniczna i dziennik), to docelowo szkoła powinna mieć rozwiązanie dedykowane nauczaniu na odległość, które będzie nie tylko umożliwiało umieszczanie treści, ale również organizowało i systematyzowało proces nauczania.

Krótki opis programu:

https://youtu.be/wop3FMhoLGs

 

CKPiDN założyło również na platformie Moodle różne sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli: Język polski, Technika, Zabawa w programowanie, Ocenianie kształtujące, Doradztwo zawodowe, Kultura w sieci, Sieć współpracy pedagogów, psychologów i wychowawców szkolnych, Wychowanie przedszkolne. Uczestnicząc w sieci można dowiedzieć się jak przedstawiane są treści na platformie oraz skorzystać z zasobów tam zgromadzonych. Zapraszamy wszystkich nauczycieli do uczestnictwa w sieciach, do których można się zapisać drogą mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) – ze wskazaniem nazwy sieci, imienia, nazwiska oraz adresu e-mail.

Kształcenie na odległość z przedmiotów zawodowych: W szczególnie trudnej sytuacji są aktualnie nauczyciele kształcenia zawodowego. Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego będą prowadzone przede wszystkim w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz w ograniczonym stopniu  również w zakresie zajęć praktycznych wyłącznie wtedy, gdy z programu nauczania danego zawodu wynika taka możliwość. MEN wprowadził zapisy, które pozwalają na modyfikację programu nauczania zawodu, w taki sposób, aby część niemożliwa do zrealizowania podczas nauki zdalnej, mogła być realizowana w kolejnych latach nauki, a część zajęć przewidzianych do realizacji na kolejne lata była zrealizowana zdalnie w tym roku szkolnym. Uczniowie technikum i szkoły policealnej będą mieli możliwość realizacji praktyk zawodowych do końca roku szkolnego 2019/2020. Młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia będą mogli, w uzgodnieniu z pracodawcą, zrealizować zajęcia praktyczne do końca bieżącego roku szkolnego albo w następnych latach szkolnych. Pracodawcy nie utracą dofinansowania kosztów kształcenia.

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700