Konsultacje - klasy mechaniczne

Drodzy uczniowie i rodzice,

Nowe Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 maja 2020 umożliwia powrót do odbywania wybranych zajęć praktycznych przez uczniów semestrów programowo najwyższych ze szkól branżowych oraz uczniów z klas III technikum.

Wyżej wymienione zajęcia praktyczne muszą być realizowane z zachowaniem ogólnopolskich standardów w zakresie zasad bezpieczeństwa, związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli planuje wznowić od 27 maja 2020r. zajęcia praktyczne dla klas III w zawodzie operator obrabiarek skrawających oraz klas III w zawodzie technik mechanik. Zajęcia będą prowadzone w formie konsultacji przygotowujących do egzaminu zawodowego z kwalifikacji MG19, który odbędzie się w sesji czerwiec/lipiec 2020 r. Planujemy, aby w każdej grupie odbywającej konsultacje uczestniczyło maksymalnie pięciu uczniów.

Uczniom przed wejściem do budynku będzie mierzona temperatura, będą także zobowiązani do dezynfekcji rąk oraz posiadania własnej maseczki ochronnej i jednorazowych rękawiczek. 

Nauczyciele będą wyposażeni w maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe, ewentualnie przyłbice.

W Centrum oraz laboratoriach będą zapewnione wszystkie możliwe środki ostrożności: odległości między uczniami, przypisana powierzchnia dla każdego ucznia, środki do dezynfekcji rąk, instrukcje przebywania na terenie centrum w czasie trwania epidemii. Po każdej konsultacji będzie przeprowadzana dezynfekcja laboratorium.

Maksymalnie w każdej chwili w ciągu dnia będzie przybywało na terenie Centrum około 10-15 uczniów, po pięciu w każdym laboratorium.

Harmonogram zajęć będzie opublikowany na naszej platformie e-learningowej w poniedziałek 25 maja 2020.  Zapisy na dany termin będą „ustawione” maksymalne do pięciu osób na dany termin. Czas trwania pojedynczych zajęć to 2 godziny zegarowe, a zapis na termin jest automatycznie traktowany, jako zgoda na uczestniczenie w zajęciach.

Zakres tematyczny konsultacji obejmuje zajęcia na obrabiarkach konwencjonalnych oraz obrabiarkach CNC. Oszacowaliśmy, że optymalnie i możliwe do realizacji byłby dwie konsultacje z zakresu obrabiarek konwencjonalnych i konsultacje z obrabiarek CNC.

 

Pobierz harmonogram >>>

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700