Zasady uczestnictwa uczniów w konsultacjach przygotowujących do egzaminu zawodowego

W Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu zostały wprowadzone  zasady postępowania w zakresie przeciwdziałania i zwalczania Koronawirusa, obowiązujące podczas konsultacji przygotowujących do egzaminu zawodowego. Zasady zostały opracowane w oparciu o dokument „Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół” opublikowany w dniu 15 maja 2020 r.

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół >>>

Szczegółowe wytyczne dla uczniów zgłoszonych na konsultacje przygotowujące do egzaminu zawodowego >>>

 

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700