Webinarium #2 – 25 sierpnia godz. 12.00 (MS Teams) - Ile metodyki, ile technologii w zdalnym nauczaniu?

Dziękujemy prelegentom i uczestnikom za udział w webinarium. Poniżej zamieszczamy prezentacje prelegentów

 

Prezentacje:

Dr Anny Beaty Kwiatkowskiej > > > 


Prezentacja Krzysztofa Głomba > > > 


Materiały Cecylii Szymańskiej:

https://news.microsoft.com/pl-pl/features/aka-ms-zdalnaszkola/

https://education.microsoft.com/pl-pl/resource/09255bf9

https://education.microsoft.com/pl-pl/resource/c4f01ac7

 

Zapraszamy dyrektorów szkół, nauczycieli, przedstawicieli organów prowadzących  z miasta i powiatu mieleckiego na seminarium #2 z cyklu „W poszukiwaniu odpowiedzi na pytania zasadnicze”. Tym razem pytanie brzmi: Ile metodyki, ile technologii w zdalnym nauczaniu? W trakcie e-spotkania chcielibyśmy także zainicjować dyskusję poświęconą przyjęciu w środowisku mieleckim wspólnych założeń do zbudowania autonomicznych (od strony technologicznej) szkolnych modeli zdalnej edukacji. Będziemy również prosili o sugestie dotyczące tematyki kolejnych webinariów.

Do udziału w webinarium zaprosiliśmy:

  1. Dr Annę Beatę Kwiatkowską z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wiceprzewodniczącą Rady ds. Informatyzacji Edukacji MEN – Ile metodyki, ile technologii w zdalnym nauczaniu?
  2. Krzysztofa Głomba, prezesa Stowarzyszenia „Miasta w Interncie”, pełnomocnika Ministra Cyfryzacji ds. współpracy z administracją samorządową RP – Architektura cyfrowego środowiska szkoły K12;
  3. Cecylię Szymańską-Ban, dyrektor rynku edukacyjnego Microsoft Polska – Rozwój produktu MS Temas pod kątem zdalnego nauczania.

Orientacyjny czas spotkania: półtorej godziny.

Udział w webinarium jest nieodpłatne.

Po zakończeniu webinariów uczestnicy otrzymują zaświadczenie, do odebrania w siedzibie placówki.

Ze względu na limit liczby uczestników na zgłoszenia czekamy do 21 sierpnia br.

Formularz zgłoszeniowy: tutaj >>>

Po zapisaniu się na webinarium przesłany zostanie link do logowania przed wydarzeniem.

Serdecznie zapraszamy

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700