Czy pandemia może być katalizatorem zmian w szkole? Zapraszamy do dyskusji

Kilkanaście dni dzieli nas od rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Z niecierpliwością wyglądaliśmy decyzji władz oświatowych co do organizacji tego roku. 12 sierpnia br. Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało zalecenia rekomendując co do zasady powrót do "tradycyjnej szkoły" z zastrzeżeniem włączenia nauczania zdalnego w sytuacji zachorowań uczniów lub nauczycieli. Uświadamiając sobie fakt, że w najbliższym roku szkolnym nic nie będzie takie same, jak w ubiegłym, zalecenia w żadnym stopniu nie ograniczają naszej dyskusji nt. funkcjonowania szkoły w nowych warunkach.

Włączając się w tę dyskusję na organizowanym 25 sierpnia br. webinarium również poświęcimy  naszą uwagę problemom szkoły w nowych realiach. W związku z tym, zapraszamy uczestników webinarium i innych nauczycieli do lektury artykułu jednego z naszych prelegentów – Krzysztofa Głomba (prezesa Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”, pełnomocnika Ministra Cyfryzacji ds. współpracy z administracją samorządową RP), który w sposób niezmiernie intersujący opisuje aktualny stan polskiej edukacji. Wskazuje, w jaki sposób czas pandemii ujawnił jej kondycję z punktu widzenia różnych uczestników społeczności szkolnej – uczniów, rodziców i nauczycieli. Powołując się na przykłady doświadczeń (obcych i polskich) z tego, co wydarzyło się w ciągu ostatnich kilku miesiącach mijającego właśnie roku szkolnego, kreśli model nauczania hybrydowego – łączącego nauczanie tradycyjne z nauczaniem zdalnym.

Zapraszamy do lektury >>>

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700