ZP-37/CKP/2021/MSNZ2/U

OGŁOSZENIE - O zamówieniu - pobierz > > >

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (W SKRÓCIE: SWZ) - pobierz > > >

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - pobierz > > >

Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia wstępnego - pobierz > > >

Załącznik nr 5 - Wzór wykazu usług - pobierz > > >

Załącznik nr 6 - Wzór wykazu personelu - pobierz > > >

Załącznik nr 7 - Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - pobierz > > >

Załącznik nr 8 - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pobierz > > >

Załącznik nr 9 - Identyfikator postępowania - pobierz > > >

Unieważnienie postępowania - pobierz >>>

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700