INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Nauka tego zawodu realizowana jest w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego (KKZ).

Technik informatyk to bardzo opłacalny zawód, branża IT rozwija się w błyskawicznym tempie. Interesujesz się światem komputerów? Pasjonują Cię nowinki technologiczne oraz aplikacje internetowe? To zawód stworzony dla Ciebie. Technik informatyk to kierunek dla osób łączących analityczny sposób myślenia z kreatywnym działaniem.

 

Jakie moduły realizowane są w ramach kwalifikacji INF.03?

  • 03.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
  • 03.2. Podstawy informatyki.
  • 03.3. Projektowanie stron internetowych.
  • 03.4. Projektowanie i administrowanie bazami danych.
  • 03.5. Programowanie aplikacji internetowych.
  • 03.6. Język zawodowy.

Po ukończeniu kursu uczestnik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych.

  • tworzenia i administrowania stronami internetowymi;
  • tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych;
  • programowania aplikacji internetowych;
  • tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią.

W jakim trybie prowadzona jest nauka na kkz?

Zajęcia prowadzone są w formie zaocznej (odbywają się co najmniej raz na 2 tygodnie przez 2 dni). Czas trwania kursu 1 rok ( 356 godz. plus 140 godzin praktyk zawodowych).

Uczestnik kursu, który otrzyma ze wszystkich przewidzianych egzaminów oceny pozytywne uzyskuje zaliczenie kursu i otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700