PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

Program nauczania kwalifikacyjnego kursu zawodowego dla kwalifikacji PGF.04. jest to program przedmiotowy o strukturze spiralnej.
Strukturę programu nauczania kwalifikacyjnego kursu zawodowego dla kwalifikacji PGF.04. opracowano na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2019 poz. 652), zgodnie z którym kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych prowadzi się na podstawie programu nauczania.

W obrębie kwalifikacji PGF.04. wyodrębniono następujące kursy umiejętności zawodowych:
- Podstawy poligrafii;
- Przygotowanie materiałów graficznych;
- Projektowanie prac graficznych i publikacji;
- Przygotowanie prac graficznych do drukowania i publikacji.

Opracowany program nauczania kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia osiągnięcie następujących celów ogólnych kształcenia zawodowego:
- przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata;
- wykonywanie pracy zawodowej;
- aktywne funkcjonowanie na zmieniającym się rynku pracy.
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji PGF.04. Przygotowywanie oraz  wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
- realizowanie procesów drukowania cyfrowego;
- realizowanie procesów obróbki druków cyfrowych;
- planowanie i kontrolowanie produkcji poligraficznej,
- realizowanie procesów drukowania i obróbki druków 3D.

W jakim trybie prowadzona jest nauka na KKZ?

Zajęcia prowadzone są w formie zaocznej (odbywają się co najmniej raz na 2 tygodnie przez 2 dni). Czas trwania kursu 3 semestry ( 490 godz. plus 140 godzin praktyk zawodowych).

Uczestnik kursu, który otrzyma ze wszystkich przewidzianych egzaminów oceny pozytywne uzyskuje zaliczenie kursu i otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700