MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych

 • Kurs jest kierowany do absolwentów Zasadniczych Szkół Zawodowych i Branżowych Szkół 1 Stopnia kształcących w zawodach: Ślusarz 722204, Mechanik – monter maszyn i urządzeń 723310 oraz Techników kształcących w zawodzie Technik mechanik 311504 z kwalifikacjami: M.17 i MG17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń lub M.20 i MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, którzy chcą podwyższyć lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe.

 • Do słuchaczy Branżowych Szkół 2 stopnia kształcących w zawodzie Technik spawalnictwa.
 • Do wszystkich osób pełnoletnich bez względu na poziom wykształcenia, które chcą uzyskać nowe kwalifikacje w celu podniesienia atrakcyjności na rynku pracy.

 

W programie przewidziana jest realizacja następującego modułu:

 • 10.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • 10.2. Podstawy spawalnictwa.
 • 10.3. Organizowanie i wykonywanie procesów spawania.
 • 10.4. Nadzorowanie przebiegu wytwarzania konstrukcji spawanych.
 • 10.5. Język obcy zawodowy.
 • 10.6. Kompetencje personalne i społeczne.

 

Co można uzyskać po zakończeniu kursu?

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu upoważniające do bezpłatnego zdawania egzaminu zawodowego.
 • Certyfikat (świadectwo) CKE w kwalifikacji MEC.10 Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych – po zdanym egzaminie zawodowym.
 • Możliwość odpłatnego zdawania egzaminu spawacza w zakresie wybranej metody lub metod.

Jak będzie się odbywać?

KKZ jest pozaszkolną formą kształcenia dorosłych odbywającą się zaocznie (weekendowo). Zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne, odbywać się będą dwa razy w miesiącu (co drugi weekend) w sobotę i niedzielę przez okres od września 2023 do listopada 2024 r. Wszystkie zajęcia odbywać się będą w obiektach CKPiDN w Mielcu. Kurs obejmuje 448 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, które będą realizowane w czasie 3 semestrów.

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700