Zaproszenie na Panel ICT

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu działając wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego serdecznie zaprasza na Panel Inteligentnych Specjalizacji Województwa Podkarpackiego „Zwiększenie liczby specjalis­tów ICT strategiczną potrzebą rozwojową Polski. Spotkanie odbędzie się w dniu 1 grudnia w godzinach 9.30 – 14.00 w siedzibie CKPiDN w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 2B.

Zaproszenie kierujemy do przedsiębiorców w branży IT, przedstawicieli nauki i edukacji zawodowej, sektora B+R+I oraz instytucji otoczenia biznesu.

>>>FORMULARZ REJESTRACYJNY<<<

Kontekst

W Białej księdze zaleceń oraz wniosków z narady publicznej „Jak ograniczyć deficyt specjalistów ICT w Polsce”, wydanej przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie oraz Sieć Edukacji Cyfrowej KOMET@, czytamy między innymi: „Opublikowana w listopadzie 2022 roku analiza Polskiego Instytutu Ekonomicznego wskazuje na […] pogłębiający się niedobór specjalistów ICT, sięgający 147 tysięcy pracowników niezbędnych dla osiągnięcia pożądanego stopnia cyfryzacji gospodarki i administracji.  O skali potrzeb kadrowych świadczy także fakt, iż w 2022 roku w serwisie https://www.pracuj.pl/  opublikowano 280 tysięcy ofert dla specjalistów ICT.  Jeśli odniesiemy te liczby do pracujących obecnie ok. 586 tysięcy wykwalifikowanych pracowników ICT (stanowiących 3,5% zatrudnionych w gospodarce), to problem jest rzeczywiście bardzo poważny.

W celu zaspokojenia potrzeb gospodarki, autorzy Białej Księgi uznali jako strategiczne następujące rekomendacje i wnioski z debat:

  • Transformacja dotychczasowego modelu studiów informatycznych do modelu dynamicznie odpowiadającego na potrzeby rynku pracy.
  • Zwiększenie nakładów finansowych państwa na edukację informatyczną.
  • Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia informatycznego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
  • Zdefiniowanie nowych kwalifikacji informatycznych odpowiadających na wyzwania rynku pracy i wdrożenie systemu ich prorynkowej certyfikacji.
  • Firma jako środowisko podnoszenia poziom u kompetencji: rozwój edukacji pozaformalnej jako niezbędnego elementu aktywności przedsiębiorstw sektora ICT.

Celem Panelu jest próba wskazania najważniejszych elementów prawidłowej realizacji regionalnych strategii rozwijania kompetencji i umiejętności cyfrowych – poczynając od podstawowej edukacji informatycznej a kończąc na rozwijaniu specjalistycznych kompetencji informatycznych. Ważnym elementem będzie także wskazanie przykładów dobrych praktyk realizowanych w szkołach/uczelniach oraz przedsiębiorstwach.

Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników prosimy o zarejestrowanie przez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie Urzędu Marszałkowskiego >>>formularz<<< do 27 listopada 2023 roku.  Decyduje kolejność zgłoszeń!

 Agenda:

plik do pobrania

logaRSI

 

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700