"Gimnastyka neuronalna dla koncentracji uwagi..."

Warsztaty „Gimnastyka neuronalna dla koncentracji uwagi: (kinezjologia edukacyjna, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia oddechowo-relaksacyjne, koncentracji uwagi, ćwiczenia integrujące półkule mózgowe, ćwiczenia dla zaangażowania społecznego" skierowane są dla wszystkich nauczycieli, zauważających u swoich uczniów, dzieci problemy z uwagą, koncentracją uwagi, dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i  ponadpodstawowych Powiatu Mieleckiego.

Warsztaty będą trwały 2 godziny i wyposażą uczestników w podstawową wiedzę i praktyczne umiejętności do wykorzystania w pracy w sali lekcyjnej, sali gimnastycznej, w  indywidualnej i  zespołowej pracy z uczniem.

Treści warsztatów:

  1. Nabycie podstawowej wiedzy dotyczącej gimnastyki neuronalnej.
  2. Nabycie umiejętności z zakresu zastosowania ćwiczeń podczas różnych sytuacji edukacyjnych, na różnych przedmiotach, zajęciach.
  3. Zasoby ćwiczeń:
  • Kinezjologia edukacyjna,
  • Ćwiczenia oddechowo-relaksacyjne,
  • Koncentracji uwagi,
  • Integrujące półkule mózgowe,
  • Ćwiczenia zaangażowania społecznego

Spotkanie stacjonarne odbędzie się 5 grudnia 2023r., w godzinach od 16.00 do 17.30, a  poprowadzi je Bogumiła Dziekan-Gąbka – doradca metodyczny z wychowania fizycznego

Warsztaty są nieodpłatne.

Zapisy >>> tutaj<<<

Po zapisaniu się zostaną przesłane informacje dotyczącą organizacji warsztatów.

 

                                                                                                       Zapraszam

                                                                                        Bogumiła Dziekan-Gąbka doradca metodyczny z wychowania fizycznego

 

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700