Podsumowanie panelu ICT

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu działając wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego zorganizowało w dniu 1 grudnia 20923 roku Panel Inteligentnych Specjalizacji Województwa Podkarpackiego „Zwiększenie liczby specjalis­tów ICT strategiczną potrzebą rozwojową Polski”. Uczestniczyło w nim ok 60 osób reprezentujących przedsiębiorców w branży IT, przedstawicieli nauki i edukacji zawodowej, sektora B+R+I oraz instytucji otoczenia biznesu.

Punktem wyjścia do dyskusji były rekomendacje wniosków z narady publicznej „Jak ograniczyć deficyt specjalistów ICT w Polsce”, wydanej przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie oraz Sieć Edukacji Cyfrowej KOMET@, Jak ograniczyć deficyt specjalistów ICT w Polsce? - Inicjatywy - Stowarzyszenie Miasta w Internecie (mwi.pl) (mwi.pl).

Czytamy tam między innymi: „Opublikowana w listopadzie 2022 roku analiza Polskiego Instytutu Ekonomicznego wskazuje na […] pogłębiający się niedobór specjalistów ICT, sięgający 147 tysięcy pracowników niezbędnych dla osiągnięcia pożądanego stopnia cyfryzacji gospodarki i administracji.  O skali potrzeb kadrowych świadczy także fakt, iż w 2022 roku w serwisie https://www.pracuj.pl/  opublikowano 280 tysięcy ofert dla specjalistów ICT.  Jeśli odniesiemy te liczby do pracujących obecnie ok. 586 tysięcy wykwalifikowanych pracowników ICT (stanowiących 3,5% zatrudnionych w gospodarce), to problem jest rzeczywiście bardzo poważny.

W celu zaspokojenia potrzeb gospodarki, autorzy Białej Księgi uznali jako strategiczne następujące rekomendacje i wnioski z debat:

  • Transformacja dotychczasowego modelu studiów informatycznych do modelu dynamicznie odpowiadającego na potrzeby rynku pracy.
  • Zwiększenie nakładów finansowych państwa na edukację informatyczną.
  • Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia informatycznego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
  • Zdefiniowanie nowych kwalifikacji informatycznych odpowiadających na wyzwania rynku pracy i wdrożenie systemu ich prorynkowej certyfikacji.
  • Firma jako środowisko podnoszenia poziom u kompetencji: rozwój edukacji pozaformalnej jako niezbędnego elementu aktywności przedsiębiorstw sektora ICT.

Prezentacje do pobrania:

Prezentacja rekomendacji i wniosków z narady publicznej „Jak ograniczyć deficyt specjalistów ICT w Polsce” – Zdzisław Nowakowski, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Wyzwania technologiczne XXI wieku – Emerging IT Technologies – dr hab. inż. Dominik Strzałka, profesor Politechniki Rzeszowskiej, kierownik Zakładu Systemów Złożonych Politechniki Rzeszowskiej

Rynek pracy ICT w Polsce – dr Tomasz Kulisiewicz, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Informatyka

Problemy i wyzwania dotyczące kształcenia kadr dla sektora ICT – prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol, wiceprzewodniczący Rady Uczelni Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Jak pokolenie Z zrewolucjonizuje rynek pracy IT oraz jakie trendy i technologie wprowadza – Ewelina Sołtysik, Business Development Manager w Randstad, Rzeszów oraz Łukasz Bonarek, prezes marki „ThinkHackR”

Przykłady dobrych praktyk: Kształcenie programistów systemów wbudowanych w ramach Bury Soft Akademia – Gabriel Buchała, wiceprezes firmy Bury

 

   

logaRSI

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700