Szkolenie w CKPiDN na egzaminatorów w zawodzie technik robotyk

W dniu 2 grudnia 2023 r. w CKPiDN w Mielcu odbyło się szkolenie kandydatów na egzaminatorów egzaminu zawodowego w zawodzie technik robotyk. Szkolenie zostało przeprowadzone przez Pawła Skowrona, trenera OKE w Krakowie. Miało ono formę egzaminów dla kwalifikacji ELE.07 i ELE.08.

W czterech sesjach egzaminacyjnych przeprowadzonych na robotach używanych na co dzień w naszych pracowniach wzięli udział uczniowie klasy 4AR, która kształci się w zawodzie technik robotyki. Technik robotyki to to kierunek wprowadzony w 2019 jako eksperyment pedagogiczny.

Uprawnienia egzaminatorów zdobywało 17 nauczycieli z województw: podkarpackiego, małopolskiego i lubelskiego. Wśród nich było trzech nauczycieli CKPiDN w Mielcu: Sylwester Paterek, Konrad Słupski i Mariusz Wojciechowski. Od 2 grudnia br. jesteśmy jedną z nielicznych placówek z terenu krakowskiej OKE, której pracownicy posiadają uprawnienia egzaminatorów w zawodzie technik robotyki.

Technik robotyki to kierunek wdrożony w mieleckim szkolnictwie zawodowym w 2019 roku jako eksperyment pedagogiczny, opracowany przez CKPiDN w Mielcu. Na jego kanwie Zespół Szkół Technicznych  w Mielcu w kolejnych latach prowadzi rekrutację uczniów na ten bardzo atrakcyjny i poszukiwany na rynku pracy kierunek kształcenia.

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700