Ćwiczenia redakcyjne związane z tworzeniem różnych form wypowiedzi

Wszystkich chętnych nauczycieli polonistów zapraszamy na seminarium poświęcone pracy z uczniami nad tworzeniem form wypowiedzi zawartych w podstawie programowej. 

To już 20 lutego 2024 r. o godzinie 16.00. Spotkanie on-line za pośrednictwem aplikacji TEAMS.

Zaprezentowane zostaną  propozycje pracy nad rozwojem umiejętności językowych w klasach młodszych – w tym wykorzystanie schematów składniowych. Argumentowanie i rozprawka raz jeszcze. Diagnozowanie trudności uczniów w danej klasie – sposoby pracy nad eliminowaniem występujących błędów.

Zapisy >>> tutaj<<<

                                                                                              Serdecznie zapraszam do udziału w seminarium.

                                                                                                  Ewa Arciszewska – doradca metodyczny z języka polskiego

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700