MEC.09 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Nowy bezpłatny system kształcenia zawodowego dla dorosłych!

REKRUTACJA

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to nowa forma kształcenia osób dorosłych i bezpłatny sposób na :

  • zdobycie nowego zawodu,
  • uzupełnienie swojego wykształcenia,
  • udoskonalenie swoich umiejętności,

W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby , które ukończyły  gimnazjum lub 8-letnią szkołę podstawową oraz 18-ty rok życia. Kwalifikacyjne kursy zawodowe to BEZPŁATNA forma uzyskania kwalifikacji zawodowych. Oferujemy kursy w zakresie następujących kwalifikacji:

ORGANIZACJA

Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

MEC.09

311504

Technik mechanik

312 godz. + 140 godz. praktyki

Kurs prowadzony będzie w systemie zaocznym z pewnymi elementami e-learningu (dotyczącego) zagadnień teoretycznych). Czas trwania kursu MEC.09 przewidziane są 2 semestry. Kurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły kwalifikacje MEC.05 lub wcześniejszą MG.19.

Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisje egzaminacyjną. Zdobycie kwalifikacji MEC.09 oraz MEC.05 wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia ogólnego oznaczać będzie zdobycie zawodu technika mechanika potwierdzonego dyplomem.

UMIEJETNOŚCI

W programie przewidziana jest realizacja następującego modułu:

  • 09.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
  • 09.2 Podstawy obróbki ręcznej i naszynowej oraz montażu.
  • 09.3. Podstawy procesów produkcyjnych.
  • 09.4 Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.
  • 09.5 Nadzorowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.
  • 09.6 Język obcy zawodowy.
  • Praktyki zawodowe.

Słuchacz powyższej kwalifikacji powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych polegających na organizowaniu procesu produkcji.

OPIS  ZAWODU

Technik mechanik to atrakcyjny zawód o bardzo długiej historii i szerokim zapotrzebowaniu na rynku pracy. Zawód ten obejmuje swym zasięgiem takie zagadnienia jak: projektowanie, konstruowanie, budowa, eksploatacja i naprawa maszyn, urządzeń i mechanizmów, wytwarzanie  części maszyn na obrabiarkach konwencjonalnych  i obrabiarkach  sterowanych numerycznie Technicy mechanicy mogą podejmować pracę w różnych gałęziach przemysłu o różnym stopniu organizacji produkcji i usług, w branży mechanicznej w przemyśle maszynowym, budownictwie, transporcie.

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700