Rozpoczynamy zapisy na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Już dzisiaj możesz zapisać się na bezpłatne Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe na rok szkolny 2024/2025.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe stanowią elastyczny system kształcenia, ściśle powiązany ze szkolnictwem zawodowym. Prowadzone są w oparciu o program nauczania, uwzględniający podstawę programową kształcenia w wybranym zawodzie.
Uczestnicy KKZ stopniowo nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania danego zawodu. Zwieńczeniem nauki jest zewnętrzny egzamin zawodowy. Pozytywny wynik egzaminu skutkuje nabyciem odpowiednich kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych świadectwem.

Zapisy - kliknij tutaj

 

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700