Dostawa nagród w konkursie ZSE i ZST według wytycznych w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców – edycja II” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

 

Do pobrania:

Instrukcja

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę materiałów promujących szkolnictwo zawodowe, dla szkół objętych projektem „Mielec stawia na zawodowców – edycja II”

Do pobrania:

Instrukcja

Pytania i odpowiedzi

Instrukcja_korekta

 

Powiat Mielecki – Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym na kompleksową obsługę konserwatora sprzętu IT w CKPiDN w Mielcu

Do pobrania:

Instrukcja

Powiat Mielecki – Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym na kompleksową usługę Inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.

Do pobrania:

Instrukcja

Zapytanie ofertowe na zakup materiałów szkoleniowych (materiałów piśmienniczych) dla uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców – edycja II” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dostawa nagród w konkursie według wytycznych w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców – edycja II” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Przygotowanie i przeprowadzenie kursu „Cyberbezpieczeństwo – bezpiecznie w sieci” dla 3 grup nauczycieli w Mielcu realizowanego w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców – edycja II”

Przygotowanie i przeprowadzenie kursu instalatorskiego dla instalatorów instalacji fotowoltaicznych tj. dla grupy 5-7 uczniów Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu realizowanego w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców – edycja II”

Zapytanie ofertowe na organizację wyjazdu uczestników projektu do Warszawy na Międzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarów w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców – edycja II” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

Przygotowanie i przeprowadzenie kursu Obsługa suwnic i wciągarek” dla 1 grupy 12 osobowej (uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mielcu) realizowanego w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców – edycja II”

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700