Zapytanie ofertowe na :

Wykonanie remontu dachu na budynku RCTNTW.

 

Do pobrania:

Instrukcja

Przedmiar

Unieważnienie

 

Dostawa i montaż garażu wolnostojącego w CKPiDN w Mielcu.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Wybór oferty

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych przygotowujących stanowisko pracy na stażu dla uczniów ze szkół objętych projektem „Mielec stawia na zawodowców – edycja II” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Rozstrzygnięcie postępowania

Zapytanie ofertowe na dostawę odzieży roboczej dla uczniów odbywających staż ze szkół objętych projektem „Mielec stawia na zawodowców – edycja II” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Do pobrania:

Instrukcja

Rozstrzygnięcie postępowania

Zapytanie ofertowe na organizację Organizacji wyjazdu uczestników projektu do Krakowa z zapewnieniem transportu - na trasie Mielec - Kraków– Kraków– Mielec, zakwaterowania i wyżywienia dla 23 nauczycieli oraz 65 uczniów (88 osób) w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców – edycja II” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

Do pobrania

Zapytanie ofertowe

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania

Przygotowanie i przeprowadzenie kursu „Programowanie sterowników PLC i paneli HMI” dla Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu realizowanego w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców – edycja II”

Do pobrania

SWZ

Załączniki

Protokół z sesji otwarcia

Catering dla uczestników konferencji, paneli dyskusyjnych podczas konferencji promujących szkolnictwo zawodowe w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców – edycja II”.

Przygotowanie i przeprowadzenie kursu „Programowanie uniwersalnych systemów mikroprocesorowych na przykładzie sterowników PLC i paneli operatorskich HMI” dla Zespołu Szkół w Mielcu realizowanego w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców – edycja II”

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę materiałów promujących szkolnictwo zawodowe, dla szkół objętych projektem „Mielec stawia na zawodowców – edycja II”

Zapytanie ofertowe na "Dostawę materiałów biurowych i środków czystości dla CKPIDN w Mielcu."

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700