Zapytanie ofertowe na dostawę odzieży roboczej dla nauczycieli w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców – edycja II” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przygotowanie i przeprowadzenie kursu „Programowanie robotów w językach graficznych i tekstowych” dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu realizowanego w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców – edycja II”

Przygotowanie i przeprowadzenie kursu „Tworzenie witryn internetowych w oparciu o systemy CMS” dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu realizowanego w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców – edycja II”

Obsługa cateringowa dla uczniów i nauczycieli uczestniczących w kursach i zajęciach pozalekcyjnych w 2022 r. w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców – edycja II

Dostawa zestawów edukacyjnych w celu przeprowadzenia zajęć z robotyki w CKPiDN w Mielcu

Zapytanie ofertowe na zakup materiałów szkoleniowych (materiałów piśmienniczych) dla uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców – edycja II” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przygotowanie i przeprowadzenie kursu kompleksowego projektowania układów elektronicznych PCB w Altium Designer dla nauczycieli Zespołu Szkół w Mielcu realizowanego w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców – edycja II”

Przygotowanie i przeprowadzenie kursu SQL dla nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu realizowanego w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców – edycja II”

Przygotowanie i przeprowadzenie kursu JAVA dla nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu realizowanego w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców – edycja II”

Przygotowanie i przeprowadzenie kursu LINUX dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu realizowanego w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców – edycja II”

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700