Przygotowanie i przeprowadzenie kursu LINUX dla nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu realizowanego w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców – edycja II”

ZP-37/CKP/2021/MSNZ2/U

Dostawa 16 sztuk fabrycznie nowych laptopów do celów edukacyjnych dla CKPiDN w Mielcu

ZP-32/CKP/2021/D

Przygotowanie i przeprowadzenie 4 kursów komputerowych dla nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu realizowanego w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców – edycja II”

ZP – 37/CKP/2021/MSNZ2/U

Dostawa nagród w konkursie według wytycznych w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców – edycja II” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Instrukcja do udzielania zamówienia w trybie zapytania ofertowego pobierz >>>

 

Dostawa i montaż rolet wewnętrznych w wybranych pomieszczeniach w CKPiDN w Mielcu.

Instrukcja do udzielania zamówienia w trybie zapytania ofertowego pobierz >>>

Informacja o wyborze pobierz >>>

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów dydaktycznych dla uczniów na kierunku technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Instrukcja do udzielania zamówienia w trybie zapytania ofertowego pobierz >>

Wybór oferty pobierz >>>

Dostawa i montaż garażu wolnostojącego.

Instrukcja do udzielania zamówienia w trybie zapytania ofertowego pobierz >>

Wybór oferty pobierz >>>

Przygotowanie i przeprowadzenie kursu z zakresu budowy i montażu instalacji fotowoltaicznych dla grupy 10 osób - nauczycieli Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu

Kurs: Przygtowanie i sterowanie instalacją dla instalatora instalacji fotowoltaicznych

Dostawa książek na szkolenie

Instrukcja do wystawiania umów > umowy ofertowej - pobierz > > >

Inofmracja o wyborze oferty najkorzystniejszej - pobierz > > >

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700