Serdecznie zapraszam na nieodpłatne seminarium pt. "Agresja ZSRR na Polskę", które odbędzie się w dniu 24.10.2023r. w godzinach 16:00-17.30 w aplikacji MS Teams.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli języka polskiego oraz innych przedmiotów na warsztaty, podczas których poznamy rutyny myślenia krytycznego. Warsztaty odbędą się 24 października 2023 roku w CKPiDN w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 2b.

W dniu 17.10.2023 r. o godz. 16.00 w Przedszkolu Miejskim Nr 9 im. „Baśniowej Krainy”  w Mielcu, ul. Pisarka 23, odbędą się warsztaty stacjonarne (nieodpłatne) dla nauczycieli wychowania przedszkolnego.

07 listopada o godzinie 17:00 na szkolenie on-line zapraszamy szkolnych doradców zawodowych, nauczycieli przedmiotu: biznes i zarządzanie oraz innych zainteresowanych nauczycieli. Jednogodzinne, nieodpłatne szkolenie poprowadzi Wojciech Pitura - Prezes Zarządu REVAS (https://revas.pl/symulacje/). 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli języków obcych na warsztaty poświęcone formom teatralnym na lekcjach języka angielskiego, które odbędą się w dniu 10.10.2023r. w godzinach 16:00-18.00 w siedzibie CKPiDN w Mielcu.

Serdecznie zapraszamy na konferencję kierowaną dla nauczycieli wychowania fizycznego, edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.

W związku z priorytetowym kierunkiem polityki oświatowej ministerstwa, jakim jest wsparcie dla dyrektorów i nauczycieli w zakresie oceniania wewnątrzszkolnego, placówka oferuje warsztaty dla nauczycieli

Serdecznie zapraszamy na coroczną konferencję dla nauczycieli wychowania przedszkolnego  inaugurującą nowy rok szkolny

Serdecznie zapraszamy na konferencję Szkolna rzeczywistość XXI wieku – modele kształcenia, technologie cyfrowe, sztuczna inteligencja.

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700