Serdecznie witamy nauczycieli w nowym roku szkolnym i zapraszamy do zapoznania się i korzystania z oferty form doskonalenia, zorganizowanych przez Powiatowy Ośrodek metodyczny działający w strukturach Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego i rodziców dzieci w wieku od 3 do 6 lat na spotkanie autorskie Pani Anny Łącz-Gaj na temat książki pt. „Oswoić szkołę”.

W maju 2022 r. przypada 180. rocznica urodzin Marii Konopnickiej, polskiej pisarki, poetki, tłumaczki i publicystki. Z tej okazji Sejm postanowił uhonorować jedną z najwybitniejszych pisarek w historii literatury polskiej, mianując patronką roku 2022. W związku z powyższym doradcy metodyczni pracujący w CKPiDN w Mielcu opracowali projekt działań promujących twórczość Marii Konopnickiej na terenie szkół podstawowych i przedszkoli z powiatu mieleckiego

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła wstępne wyniki przeprowadzonego w maju br. egzaminu ósmoklasisty oraz  wstępne wyniki egzaminu maturalnego.

 

 

W czasie zbliżających się ferii letnich wypoczynek dzieci i młodzieży będzie organizowany na zasadach określonych w obowiązujących przepisach ustawy o systemie oświaty i rozporządzenia w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

 

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 26 czerwca 2022 roku Andrzeja Frankiewicza, nauczyciela Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. Żegnamy Cię Andrzeju, spoczywaj w pokoju.

  

 

Edukacja zdalna stała świetną, choć wymuszoną, motywacją do wprowadzenia w życie nauczycielskie nowych rozwiązań metodycznych. Korzystanie z nieznanych uczącym rozwiązań technicznych potrzebnych w kontakcie z uczniami w czasie edukacji zdalnej wpłynęło na wzrost kompetencji cyfrowych nauczycieli powiatu mieleckiego, co pokazały ankiety przeprowadzone marcu b.r. w szkołach powiatu mieleckiego i opracowane przez CKPiDN w Mielcu. 

Technik robotyk, to jedna z najbardziej interesujących propozycji związanych z Waszym dalszym kształceniem. A czy wiecie dlaczego? Bo każdego roku gwałtownie przybywa w polskim przemyśle zautomatyzowanych stanowisk. Bo do 2030 roku około 50% czasu pracy będą wykonywały roboty, a my nauczymy Was je obsługiwać i programować.

 

 

W imieniu Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu,  Stowarzyszenia Akademia Umiejętności Technicznych „Leonardo” i jej Rady Programowej,  zapraszamy na XII Mielecki Festiwal Nauki i Techniki, który  odbędzie się w dniach 26-29 maja 2022 roku.

 

Strona www festiwalu >>>

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700