Wszystkich chętnych nauczycieli polonistów zapraszamy na seminarium poświęcone pracy z uczniami nad tworzeniem form wypowiedzi zawartych w podstawie programowej. 

To już 20 lutego 2024 r. o godzinie 16.00. Spotkanie on-line za pośrednictwem aplikacji TEAMS.

Serdecznie zapraszam nauczycieli języka angielskiego w przedszkolach na zajęcie pokazowe z języka angielskiego do Przedszkola Miejskiego Nr 12 im. Marii Konopnickiej w Mielcu, ul. Konopnickiej 4, 39-300 Mielec, w dniu 25.01.2024 (czwartek) w godz. 11.00-11.30, a następnie na rozmowę poobserwacyjną, dyskusję i dzielenie się własnym doświadczeniem.

Zapraszamy na konsultację tematyczną on-line w aplikacji MS Teams, która poświęcona będzie awansowi zawodowemu nauczyciela wychowania fizycznego: dokumentacja, planowanie, realizacja zadań wynikających z rozporządzenia MENiN.

W dniu 13 grudnia 2023 roku odbędzie się lekcja otwarta dla nauczycieli języka polskiego lub innych przedmiotów. Zajęcia z uczniami odbędą się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tuszymie o godzinie 8.00.

Warsztaty stacjonarne  „Gimnastyka neuronalna dla koncentracji uwagi: (kinezjologia edukacyjna, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia oddechowo-relaksacyjne, koncentracji uwagi, ćwiczenia integrujące półkule mózgowe, ćwiczenia dla zaangażowania społecznego" odbędą się 5 grudnia 2023r. w godzinach od 16.00 do 17.30, a poprowadzi je Bogumiła Dziekan-Gąbka – doradca metodyczny z wychowania fizycznego

W dniu 28 listopada 2023r. w godzinach od  16.00 do 19.00 w CKPiDN w Mielcu odbędzie się nieodpłatnie szkolenie na temat Sposoby wykorzystania narzędzi do kodowania – aplikacja Scratch i Scratch Junior w edukacji przedszkolnej i szkolnej.

Wszystkich chętnych nauczycieli polonistów zapraszamy na seminarium poświęcone przygotowaniom uczniów do egzaminu ósmoklasisty. Konkretnie skupimy się na pracy z tekstem popularnonaukowym. To już 21 listopada 2023 r. o godzinie 16.00. Spotkanie on-line za pośrednictwem aplikacji TEAMS.

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne seminarium online w aplikacji MS Teams na temat: Oceniać, ale jak?.  Odbędzie się ono 14 listopada (wtorek) w godzinach 16:00-17:30.                            

Edukacyjne dylematy młodych, czyli „Pokolenie Z a rynek pracy”

Serdecznie zapraszamy nauczycieli, szkolnych doradców zawodowych i pedagogów szkolnych na seminarium on-line „Pokolenie Z a rynek pracy”

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700