Przygotowanie pedagogiczne

1480 zł za semestr (2 semestry)

(2 semestralne, 270 godzin + 150 godz. praktyk)

Opłata rekrutacyjna: 200 zł

 Adresaci:

absolwenci studiów wyższych, którzy nie posiadają przygotowania pedagogicznego do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą w szkołach i placówkach oświatowych oraz oświatowo-wychowawczych. (Program studiów opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia, który przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela).

Cel studiów:

studia przygotowują do pracy na stanowisku nauczyciela w placówkach oświatowych i edukacyjnych oraz nadają wymagane w tym zakresie kwalifikacje. Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy ze specyfiką pracy nauczyciela danego etapu edukacyjnego; przygotowanie do realizacji zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela w wybranych placówkach edukacyjnych; kształtowanie umiejętności w zakresie komunikacji i współdziałania z innymi osobami w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

Program studiów:

  1. Psychologia rozwojowa
  2. Edukacja zdrowotna
  3. Zawód nauczyciela
  4. Szkoła, placówki i ich funkcja dydaktyczno – wychowawcza i opiekuńcza
  5. Dydaktyka przedmiotu
  6. Organizacja i planowanie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
  7. Prawo oświatowe
  8. Komunikacja i kultura języka
  9. Profilaktyka w szkole
  10. Praktyka

Studia kończą się obroną projektu dyplomowego

 

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700