Bibliotekoznawstwo

Bibliotekoznawstwo – KWALIFIKACYJNE

1480 zł za semestr

2 semestry, 240 godzin+60 godzin praktyk

Opłata rekrutacyjna 200 zł

Adresaci:
studia kierowane są do osób, które ukończyły min. studia wyższe. Dedykowane są zarówno nauczycielom szkół jak i osobom bez uprawnień pedagogicznych pragnących nabyć kwalifikacje do pracy w bibliotekach innego typu. Adresaci tych studiów, jeżeli chcą pracować w szkole muszą mieć przygotowanie pedagogiczne. Studia podyplomowe nadają uprawnienia do zajmowania stanowiska – bibliotekarza.

Cel studiów:

celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę i kwalifikacje z zakresu bibliotekoznawstwa. Słuchacze uzyskają wiedzę dotyczącą właściwej organizacji i funkcjonowania różnych bibliotek, sprawnego wyszukiwania, selekcji i jakości informacji oraz tworzenia informacji, a ponad to poznają metody pracy z czytelnikami i użytkownikami informacji.

 

Program studiów:

 1. Bibliotekoznawstwo
 2. Systemy biblioteczne
 3. Ochrona danych osobowych
 4. Bibliografia - opis bibliograficzny książki
 5. Opracowanie, gromadzenie i ewidencjonowanie zbiorów
 6. Socjologia w edukacji
 7. Praca bibliotek szkolnych w kontekście czytelniczym
 8. Organizacja i zarządzanie bibliotekami
 9. Literatura dla dzieci i młodzieży
 10. Literatura współczesna
 11. Elementy biblioterapii
 12. Informacja naukowa
 13. Biblioteka jako centrum multimedialne i informacyjne
 14. Projekt dyplomowy

 

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700