Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

1560 zł za semestr (3 semestralne, 300 godzin + 60 godz. praktyk)

Opłata rekrutacyjna: 200 zł

 Adresaci:

a) wykwalifikowani nauczyciele nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego ze znajomością języka angielskiego; b) nauczycieli języka angielskiego.

Cel studiów:

celem studiów podyplomowych jest nabycie podstaw wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki dziecka w wieku przedszkolnymi wczesnoszkolnym oraz dydaktyki i metodyki, niezbędnych do wczesnego nauczania  języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III. Program studiów obejmuje problematykę prawidłowości przyswajania języka przez dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Studia umożliwiają nabycie praktycznych umiejętności w zakresie metod oraz zasad nauczania języka angielskiego. Organizowane będą warunki do rozwijania kompetencji, niezbędnych do planowania zajęć oraz ich prowadzenia z dziećmi, w oparciu o właściwie dobrany materiał językowy oraz metody nauczania.

Program studiów:

 1. Elementy historii i kultury krajów anglojęzycznych
 2. Nauczanie języka jako obcego
 3. Praktyczna nauka języka angielskiego – listening, rozumienie ze słuchu
 4. Speaking – mówienie
 5. Wriing – pisanie
 6. Reading – czytanie
 7. Glottodydaktyka
 8. Metody wczesnego nauczania języka angielskiego
 9. Działalność plastyczno- techniczna w nauczaniu języka angielskiego
 10. Gry i zabawy w nauczaniu języka angielskiego
 11. Metodyka pracy z tekstem – ekspresja teatralna
 12. Metodyka edukacji muzycznej w nauczaniu języka angielskiego
 13. Gramatyka opisowa języka angielskiego z elementami fonetyki, morfologii i składni
 14. Tworzenie programów w zakresie wczesnej edukacji języka angielskiego
 15. Seminarium
 16. Praktyka

Studia kończą się obroną projektu dyplomowego.

 

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700