Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z programowaniem

1850 zł za semestr (3 semestry)

(3 semestralne, 360 godzin + 60 lub 150 godz. praktyk)

Opłata rekrutacyjna: 200 zł

 Adresaci:

a) studia kierowane są do absolwentów studiów wyższych posiadających przygotowanie pedagogiczne, którzy zamierzają zdobyć kwalifikacje niezbędne do pracy w charakterze nauczyciela przedszkola i klas i-III szkoły podstawowej.

Cel studiów:

celem studiów jest przygotowanie do pracy w zawodzie nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Słuchacze tych studiów podyplomowych po ich ukończeniu mogą znaleźć pracę we wszystkich placówkach oświatowych

i opiekuńczych, które zajmują się dziećmi w wielu od lat 3 do 9 lat, a także wykorzystać nabyte kompetencje w codziennym życiu rodzinnym stymulując rozwój swojego dziecka.

Program studiów:

 1. Psychologia rozwojowa
 2. Emisja głosu
 3. Pedagogika przedszkolna z  metodyką
 4. Metody aktywizujące we wczesnej edukacji
 5. Pedagogika zabawy
 6. Podstawy prawne i organizacyjne oświaty
 7. Zasady bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy
 8. Edukacja polonistyczna z metodyką
 9. Edukacja matematyczna z metodyką
 10. Edukacja informatyczna z metodyką
 11. Edukacja przyrodnicza z metodyką
 12. Metodyka edukacji plastycznej.
 13. Metodyka edukacji muzycznej.
 14. Metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej
 15. Diagnoza i terapia pedagogiczna
 16. Organizacja specjalnych potrzeb edukacyjnych
 17. Podstawy kształcenia zintegrowanego
 18. Edukacja społeczna z etyką
 19. Metodyka prowadzenia zajęć technicznych.
 20. Warsztaty kompetencyjne
 21. Praktyka

Studia kończą się obroną projektu dyplomowego

 

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700