Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z programowaniem

 

1850 zł za semestr

3 semestry, 348 godzin+60 godzin praktyki dla osób pracujących w charakterze nauczyciela albo 150 dla osób nie pracujących w zawodzie

Opłata rekrutacyjna 200 zł


Osoba zainteresowana tymi studiami musi mieć przygotowanie pedagogiczne

 

Adresaci:

studia kierowane są do absolwentów studiów wyższych posiadających przygotowanie pedagogiczne, którzy zamierzają zdobyć kwalifikacje niezbędne do pracy w charakterze nauczyciela w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej.

 

Cel studiów:

celem studiów jest przygotowanie do pracy w zawodzie nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Słuchacze tych studiów podyplomowych po ich ukończeniu mogą znaleźć pracę we wszystkich placówkach oświatowych i opiekuńczych, które zajmują się dziećmi w wielu od lat 3 do 9 lat, a także wykorzystać nabyte kompetencje w codziennym życiu rodzinnym stymulując rozwój swojego dziecka.

 

Program studiów:

 1. Psychologia rozwojowa
 2. Emisja i higiena głosu
 3. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 4. Metodyka wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego
 5. Edukacja społeczno – przyrodnicza z metodyką
 6. Zasady bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy
 7. Podstawy kształcenia zintegrowanego
 8. Podstawy prawne i organizacyjne oświaty
 9. Edukacja polonistyczna z metodyką
 10. Edukacja matematyczna z metodyką
 11. Metodyka edukacji plastycznej
 12. Metodyka edukacji muzycznej
 13. Metodyka wychowania fizycznego  i edukacji zdrowotnej
 14. Wprowadzenie do algorytmiki – kształcenie myślenia algorytmicznego 
 15. Edukacja komputerowa z metodyką wykorzystania multimediów w kształceniu
 16. Diagnoza i terapia pedagogiczna
 17. Organizacja specjalnych potrzeb edukacyjnych
 18. Gry i zabawy w edukacji
 19. Metodyka prowadzenia zajęć technicznych
 20. Metodyka nauczania programowania dzieci i młodzieży
 21. Programowanie I (Lego WeDo, Mindstroms I)
 22. Projekt dyplomowy

 

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700