Nowy kierunek studiów podyplomowych „KADRY I PŁACE”

 Zajęcia realizowane są w systemie zaocznym (soboty, niedziele) w Katolickim Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Mielcu.

"Kadry i płace" - 192 godziny.
Całkowity koszt studiów: 2900 złotych (2 semestry)

PROGRAM STUDIÓW:

 • Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej i kadr
 • Kodeks pracy jako podstawowe narzędzie w kadrach
 • Rodzaje umów o pracę, telepraca
 • Zatrudnienie młodocianych i cudzoziemców
 • Dokumentacja pracownicza i akta osobowe
 • Czas pracy
 • Urlopy wypoczynkowe i okolicznościowe
 • Rozwiązywanie umów o pracę i świadectwo pracy
 • Ustawa o ubezpieczeniach społecznych ZUS
 • Dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe, Płatnik, PEFRON
 • Wynagrodzenia z osobowego funduszu płac
 • Wynagrodzenia i umowy cywilno-prawne.
 • Kartoteki wynagrodzeń, PIT-y, inne zaświadczenia.
 • Ryczałty, delegacje krajowe i zagraniczne, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Przychody ze stosunku pracy na gruncie Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Skuteczna rekrutacja pracowników
 • Ergonomia i BHP
 • Inwentaryzacja w firmie
 • Archiwizacja i organizacja pracy biurowej

Więcej informacji i zapisy pod numerem telefonu 17 250 64 83

Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym, a poszczególne kierunki uruchamiane są w momencie zebrania wymaganej liczby kandydatów (co najmniej piętnastu).

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700