Inauguracyjne spotkanie z nowo powołanym doradcą metodycznym z języka polskiego

Serdecznie zapraszamy na konferencję, która odbędzie się 15.10.2019 r. godz. 15.00 w Auli Katolickiego Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Mielcu przy ul. Ks. H. Arczewskiego 7

Roboczy plan spotkania:

  • Przedstawienie zakresu obowiązków doradcy, czynności organizacyjne.
  • Badanie oczekiwań uczestników spotkania.
  • Wybór koordynatorów z poszczególnych gmin do kontaktów – w kontekście budowania sieci współpracy.
  • Wybrane umiejętności zapisane w podstawie programowej realizowane przez zadania egzaminacyjne. Przykłady praktycznych ćwiczeń kształcących omawiane umiejętności w klasach IV – VI i klasach VII-VIII.

Spotkanie poprowadzi Pani Ewa Arciszewska – doradca metodyczny z języka polskiego.

 

ZAPISY >>>

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700