Działalność

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu jest zespołem dwóch placówek: istniejącego od 1997 roku Centrum Kształcenia Praktycznego oraz powołanego uchwałą Rady Powiatu Mieleckiego w 2003 roku Powiatowego Ośrodka Metodycznego.

Cele i zadania CKPiDN zostały określone w Statucie w następujący sposób:

  1. Centrum Kształcenia Praktycznego realizuje zadania z zakresu praktycznej nauki zawodu, wynikające z programu nauczania dla danego zawodu oraz prowadzi kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.
  2. Powiatowy Ośrodek Metodyczny realizuje zadania z zakresu doskonalenia nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa metodycznego. Powiatowy Ośrodek Metodyczny organizuje powiatowy system doradztwa pedagogicznego w drodze wzajemnych porozumień pomiędzy organami prowadzącymi szkoły w powiecie mieleckim i innymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się edukacją.
  3. Centrum podejmuje własne inicjatywy edukacyjne na rzecz rozwoju społeczeństwa uczącego się oraz zadania z zakresu upowszechniania, promocji i popularyzacji nauki, współpracując na zasadach partnerstwa z innymi placówkami prowadzącymi kształcenie ustawiczne, placówkami doskonalenia nauczycieli, instytucjami rynku pracy, szkołami wyższymi, podmiotami gospodarczymi i jednostkami samorządu terytorialnego.

Misją CKPiDN jest utrzymanie najwyższego poziomu działalności edukacyjnej, zgodnej z oczekiwaniami uczniów, nauczycieli oraz pozostałych osób dorosłych, a także potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy.

 

PROGRAM ROZWOJU CKPIDN W MIELCU

 

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700