Webinarium #1 – 6 lipca godz. 11.00 (MS Teams) Zdalne nauczanie – nauczyć uczyć się

Ostatnie 3 miesiące to czas pandemii i zdalne nauczanie w szkołach. Czy my nauczyciele, nasi uczniowie i ich rodzice, dyrektorzy szkół i organy prowadzące szkoły, odnaleźliśmy się w tej nowej rzeczywistości?  Czego nauczyliśmy się? Czy były porażki? Czy były sukcesy? Jakie wskazówki do dalszego nauczania wynikają ze zdobytych przez nas ostatnio doświadczeń?

Próbie odpowiedzi na te pytania będzie poświęcone webinarium skierowane głównie do dyrektorów szkół, z nadzieją że temat będzie przez nas wspólnie kontynuowany. Tym bardziej, że w nowym roku szkolnym nie możemy wykluczyć dalszych ograniczeń w tradycyjnym funkcjonowaniu szkół. Być może warto już dzisiaj porozmawiać o tzw. „modelu hybrydowym”, czyli łączeniu zajęć stacjonarnych z zajęciami zdalnymi wzbogaconymi sprawdzonymi i skutecznymi metodami pracy z każdym uczniem.

Do udziału w webinarium zaprosiliśmy:

  1. Prof. dr. hab. Stanisława Dylaka z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, wybitnego polskiego pedagoga, dydaktyka i pedeutologa, inicjatora oraz współtwórcy ponad dwudziestu filmów o szkołach w Europie, z czego większość dotyczyła szkół alternatywnych. Jest członkiem Rady do Spraw Informatyzacji Edukacji przy MEN.
  2. Dr. Łukasza Srokowskiego – twórcę grupy edukacyjnej NAVIGO, specjalizującego się w innowacyjnych metodach kształcenia ze szczególnym naciskiem na temat wykorzystywania narzędzi cyfrowych w edukacji. W latach 2003-2012 był związany z międzynarodowym programem edukacyjnym Odyseja Umysłu. Jest członkiem Rady Ekspertów THINK-TANK MTTP.
  3. Dariusza Andrzejewskiego – dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni, organizatora cyklicznych konferencji, seminariów i warsztatów „Lepsza Edukacja” dla nauczycieli oraz władz oświatowych, promujących stosowanie nowoczesnych technologii w edukacji. Jest członkiem Rady do Spraw Informatyzacji Edukacji przy MEN.
  4. Joannę Gładyszewską – dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Mielcu.

 

Udział w webinarium potwierdził już Stanisław Fundakowski – Wicekurator Oświaty w Rzeszowie

Na spotkaniu zostaną poruszone tematy:

  • Zapomniane idee pedagogiczne – o przewadze uczenia się nad nauczaniem – prof. dr hab. Stanisław Dylak.
  • Sukcesy i porażki zdalnego nauczania – dr Łukasz Srokowski.
  • Jak zorganizowaliśmy zdalne nauczanie w naszych szkołach – Dariusz AndrzejewskiJoanna Gładyszewska.

 

Webinarium inicjuje cykl spotkań z dyrektorami  szkół z miasta i powiatu mieleckiego pod wspólnym tytułem:  W poszukiwaniu odpowiedzi na pytania zasadnicze...

ZAPISY ZOSTAŁY ZAMKNIĘTE

Po tym terminie wyślemy Państwu zaproszenie do zalogowania się na webinarium do aplikacji MS Teams.

 

Serdecznie zapraszamy

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700