Nauczyciele i pracownicy

Pracownicy administracji

Sekretariat CKPiDN

Anna Szczerbińska, specjalista ds. administracyjnych - tel: 17 788 51 94

Powiatowy Ośrodek Metodyczny

Danuta Zdonek, specjalista ds. organizacji kształcenia nauczycieli - tel: 17 250 64 84

Anna Mikuła, specjalista ds. e-learningu i sieci współpracy - tel.: 17 250 64 85 

Ewa Arciszewska, doradca metodyczny z języka polskiego tel.: 17 250 64 84

Bogumiła Dziekan-Gąbka - doradca metodyczny z wychowania fizycznego -  tel.: 17 250 64 84

Ryszarda Kryczka, doradca metodyczny z historii i WOS – tel.: 17 250 64 84

Beata Wrzesień, doradca metodyczny w wychowania przedszkolnego - tel.: 17 250 64 84

Dział projektów edukacyjnych

Lucyna Guła, specjalista ds. kształcenia dorosłych - tel: 17 250 64 87

Anna Mikuła, specjalista ds. projektów edukacyjnych - tel: 17 250 64 85

Barbara Łakomy, specjalista ds. administracyjnych - tel: 17 250 64 88

Agnieszka Tomczyk, samodzielny referent ds. administracyjnych - tel: 17 250 64 83

Danuta Zdonek, specjalista ds. organizacji kształcenia nauczycieli tel: 17 250 64 84

Samodzielne stanowiska

Elwira Bator, specjalista ds. zamówień publicznych - tel: 17 250 64 86 

Lucyna Guła, specjalista ds. kadr  tel: 17 250 64 87

Beata Kurtyka, inspektor ochorony danych, samodzielny referent ds. księgowych - tel: 17 250 64 88

Tomasz Krukowski, Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy  - tel: 17 788 51 94

ECDL

Anna Szczerbińska, specjalista ds. administracyjnych - tel: 17 788 51 94
 

 Nauczyciele

 • Stanisław Adamczak
 • Paweł Borowiec
 • Tomasz Borowiec
 • Anna Butryn
 • Lucyna Guła
 • Czesław Kopacz
 • Paweł Kułaga
 • Jarosław Kurtyka
 • Tomasz Krukowski
 • Karolina Krzysztofik
 • Anna Mikuła
 • Paulina Strugała
 • Marcin Myśliwiec
 • Halina Nowakowska
 • Zdzisław Nowakowski
 • Sylwester Paterek
 • Zenon Polak
 • Konrad Słupski
 • Dariusz Stefaniak
 • Andrzej Szyszka
 • Mariusz Wojciechowski
 • Krzysztof Zaręba
 • Danuta Zdonek
 
 

 

 

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700