Technik robotyki – inauguracja nowego kierunku kształcenia w Mielcu

Porozumienie podpisali: Powiat Mielecki, Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego, Stowarzyszenie Umiejętności Technicznych "Leonardo", Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH w Krakowie, Agencja Rozwoju Przemysłu Oddział w Mielcu, Polskie Zakłady Lotnicze, Kirchhoff Polska, Bury, Spiroflex, Husqvarna, Firma Tarapata oraz KUKA Polska.

Podstawę programową da tego innowacyjnego i poszukiwanego na rynku pracy zawodu opracowali nauczyciele CKPiDN w Mielcu: Tomasz Borowiec, Sylwester Paterek, Konrad Słupski, Mariusz Wojciechowski. Panowie, to Wasza pełna zaangażowania wielomiesięczna praca wsparta wielką życzliwością i pomocą wymienionych wyżej organizacji pozwala nam cieszyć się tym niewątpliwym sukcesem. Patronat naukowy nad eksperymentem objął Wydział Iżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700