Konferencja metodyczna z historii i wiedzy o społeczeństwie dla nauczycieli ze szkół podstawowych powiatu mieleckiego

MATERIAŁY POKENFERENCYJNE:

Bibliografia  PDF >>>

 

Serdecznie zapraszam na konferencję metodyczną (webinarium) z historii i wiedzy o społeczeństwie.

W programie przewidziałam tematy:

  1. Na czym polega wsparcie doradcy metodycznego? – przedstawię sposoby wsparcia    i współpracy.
  2. W jaki sposób przygotować ucznia do aktywności na lekcji? – krótko o lekcji odwróconej, która sprawi, ze uczeń będzie zainteresowany i aktywny podczas lekcji, a nauczyciel będzie kierował jego aktywnością, stanie się ekspertem, mentorem                                 i doradcą.
  3. Jakie są Państwa propozycje do współpracy oraz oczekiwania (tematyka konferencji, seminariów, warsztatów; formy wsparcia ...)? – ankieta diagnozująca.

Orientacyjny czas spotkania: ok. 2 godzin zegarowych

Udział w webinariach jest nieodpłatny.

Po zakończeniu webinariów uczestnicy otrzymują zaświadczenie, do odebrania w siedzibie placówki.

 

Zapraszam i liczę na dużą frekwencję.

Z pozdrowieniami

mgr Ryszarda Kryczka

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700