Nauczyciel wobec wyzwań edukacji zdalnej

Trwający w polskiej szkole od kilku miesięcy okres zdalnego nauczania w związku z pandemią koronawirusa jest trudnym doświadczeniem zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Z jakimi ograniczeniami spotyka się nauczyciel realizując tę formę edukacji?  Czy ma poczucie wpływu na sytuację nauczania? Czy może na kogoś liczyć borykając się z wyzwaniami nauczania on-line?

Zapraszamy na spotkanie on-line w aplikacji MS Teams, Nauczanie on-line - szanse i ograniczenia.

Dwugodzinne nieodpłatne webinarium poprowadzi Pani Agnieszka Kapica* 15.12.2020 r. o godzinie 17.30.

Zapisy tutaj >>>  

Po spotkaniu nauczyciele otrzymują zaświadczenie do odebrania w siedzibie CKPiDN w Mielcu.

Po zapisaniu się na webinarium przesłany zostanie link do logowania przed wydarzeniem.

Serdecznie zapraszamy

 

*Agnieszka Kapica - psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, trener i socjoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz edukator MEN. Od 1995 roku zajmuje się dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami neurorozwojowymi. Prowadzi konsultacje, obserwacje, diagnozę i terapię w zakresie problemów rozwojowych (całościowe zaburzenia rozwoju - autyzm, Zespół Aspergera, ADHD, FASD, RAD i inne), wychowawczych oraz  emocjonalnych. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i innych grup zawodowych z zakresu umiejętności interpersonalnych, komunikacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem, wypalenia zawodowego, motywowania i radzenia sobie ze zmianą.

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700