ELM.07 Montaż, uruchamianie i obsługa systemów robotyki

ELM.07 Montaż, uruchamianie i obsługa systemów robotyki - jest to pierwsza z dwóch kwalifikacji w zawodzie technik robotyk.

W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby, które ukończyły  gimnazjum lub 8-letnią szkołę podstawową oraz 18-ty rok życia. Kwalifikacyjne kursy zawodowe to BEZPŁATNA forma uzyskania kwalifikacji zawodowych. 

Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisje egzaminacyjną. W przypadku zainteresowania ze strony słuchaczy, w kolejnych latach szkolnych  uruchomiony zostanie kurs ELM.08 Ekspolatacja i programowania systemów robotyki (będący drugą kwalifikacją dla tego zawodu), którego ukończenie da uczestnikom mozliwość uzyskania tytułu technika robotyki.

ELM.07 Montaż, uruchamianie i obsługa systemów robotyki - kurs obejmuje 410 godzin lekcyjnych oraz praktyki zawodowe - 140 h. Miejsce realizacji praktyk zawodowych: firmy wdrażające systemy robotyki, serwisy automatyki oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie.

Nazwa jednostki efektów kształcenia

ELM.07.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

ELM.07.2. Podstawy robotyki

ELM.07.3. Montaż urządzeń i systemów robotyki

ELM.07.4. Uruchamianie urządzeń i systemów robotyki

ELM.07.5. Obsługa urządzeń i systemów robotyki.

ELM.07.6. Język obcy zawodowy.

ELM.07.7. Kompetencje personalne i społeczne

ELM.07.8. Organizacja pracy małych zespołów

Opis zawodu: Różnorodność prac, które może wykonywać technik robotyk jest naprawdę duża. Może bowiem pracować na następujących stanowiskach: operator robotów przemysłowych, programista robotów przemysłowych, konstruktor, technolog, a także sprawować nadzór techniczny nad systemami zrobotyzowanymi. 

 Serdecznie zapraszamy!!!

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700