Studia podyplomowe

Zapraszamy nauczycieli na studia podyplomowe, które organizujemy we współpracy z Tarnowską Szkoła Wyższą, Wyższą Szkołą Społeczno-Przyrodniczą w Lublinie, Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Zamościu, Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „Wszechnica” w Krośnie. Trwa rekrutacja na kierunki:

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują świadectwo odpowiedniej szkoły wyższej, stanowiące potwierdzenie spełnienia kryteriów zaliczenia i ukończenia studiów z nadaniem odpowiednich kwalifikacji.

Zajęcia realizowane są w systemie zaocznym (soboty, niedziele) w Katolickim Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Mielcu.

Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji na studia udziela:

CKPiDN w Mielcu ul. Wojska Polskiego 2B,

*Wg nowego Rozporządzenia w sprawie doradztwa zawodowego, aby prowadzić zajęcia z doradztwa zawodowego  nauczyciele mają jeszcze 2 lata szkolne (2019/2020, 2020/2021) aby uzupełnić uprawnienia do nauczania tego przedmiotu

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700