Studia podyplomowe

Oferta Studiów Podyplomowych

CKPiDN w Mielcu serdecznie zaprasza na studia podyplomowe kwalifikacyjne w roku szkolnym 2017/2018 na następujące kierunki:

 • Przygotowanie pedagogiczne (280 godzin)
 • Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – (300 godzin)
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z programowaniem(300 godzin + 300 godz. zajęć dydaktycznych + 60 lub 150 godz. praktyk)
 • Logopedia (600 godzin)
 • Oligofrenopedagogika (378 godziny)
 • Doradztwo zawodowe (263 godziny)
 • Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera (365 godzin w tym 120 godz. praktyki)
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna z elementami socjoterapii (240 godzin)
 • Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (400 godzin w tym 120 godzin praktyk)
 • Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna
 • Geografia dla nauczycieli
 • Wychowanie do życia w rodzinie

Studia są organizowane z we współpracy z uczelniami:

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują świadectwo odpowiedniej szkoły wyższej stanowiące potwierdzenie spełnienia kryteriów zaliczenia i ukończenia studiów z nadaniem odpowiednich kwalifikacji.

Warunkiem uruchomienia wymienionych studiów podyplomowych jest zrekrutowania grup co najmniej piętnastoosobowych.

Zajęcia realizowane będą w systemie zaocznym (soboty, niedziele) w placówce na terenie Mielca.

Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji na studia udziela:

CKPiDN w Mielcu ul. Wojska Polskiego 2B,

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700