KKZ - najczęściej zadawane pytania

Czym jest Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy i kto może w nim uczestniczyć?

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (w skrócie KKZ) jest pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego adresowaną do wszystkich osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Daje możliwość przygotowania się w krótkim czasie do pracy na stanowisku wymagającym określonych kwalifikacji.


Jaka jest odpłatność za udział w KKZ?

KKZ jest dla słuchaczy bezpłatny.  


Według jakich zasad jest prowadzony KKZ?

Kształcenie teoretyczne i praktyczne w CKPiDN jest prowadzone w formie zaocznej. Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie w soboty i w niedziele. Czas trwania kursu, to ok. 15-18 miesięcy.

Ukończenie KKZ umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego. Egzamin odbywa się w CKPiDN. Pozytywny wynik egzaminu potwierdzany jest Certyfikatem nabycia kwalifikacji zawodowej wydanym przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną w Krakowie.


Czy można być zwolnionym z niektórych zajęć na KKZ? Jeśli tak, to na jakich zasadach?

Można być zwolnionym na wniosek słuchacza z niektórych zajęć na podstawie dyplomu lub świadectwa innej formy kształcenia (np. w szkole zawodowej), która w wybranej części obejmowała treści i efekty kształcenia KKZ.


W jakich okolicznościach słuchacz może być wykreślony z listy uczestników KKZ?

Główne powody skreślenia z listy słuchaczy, to: wysoka nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach oraz brak zaliczeń przedmiotów występujących w programie nauczania danego kursu.


Kto może organizować KKZ?

Organizatorem KKZ mogą być wymienione w przepisach prawa oświatowego publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty prowadzące kształcenia zawodowe. Jest nią między innymi Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.

 

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Kierownikiem Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych
mgr inż. Dariusz Stefaniak   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700